Slik kommer du i gang med e-postmarkedsføring: Del 1

Papiravisens død ble spådd for lengst. Internett ville være en flopp som kom til å dø ut, og nyhetsbrev på e-post skulle lide samme skjebne. Fremtiden forblir uviss, men det er ingen tvil om at e-postmarkedsføring lever i beste velgående!

To tredjedeler av kunder har gjort et kjøp som direkte resultat av e-postmarkedsføring.

At antall aktive e-postkontoer forventes å være oppe i 5,6 milliarder innen 2019, og at 99 prosent av alle forbrukere sjekker mailen sin hver dag, er i seg selv gode argumenter for å benytte e-post i markedsføring. E-postmarkedsføring kan gi svært høy ROI – når det gjøres smart. Under følger en introduksjon til hvordan du kommer i gang.

Kort og godt om e-postmarkedsføring

Email marketing, eller e-postmarkedsføring, er en kommunikasjonskanal og et salgsverktøy som i god kombinasjon både er relasjonsbyggende og inntektsgivende. Det dreier seg om å skape, pleie og forutse relasjoner som har verdi for din virksomhet, det dreier seg om lojalitet, og det dreier seg om å være relevant og nyttig for eksisterende og potensielle nye kunder. Til sist dreier det seg om salg for din virksomhet. For å oppnå dette, må det likevel i første rekke dreie seg om de du skal selge til: Kundene dine.

Hvem står for inntektene dine?

At 20 prosent av kundene står for 80 prosent av omsetningen, også kalt Paretoprinsippet, er et fenomen som ofte er gjeldende på tvers av bransjer og virksomheter. Om du ikke allerede gjør det, er 80/20-regelen i dette tilfellet et godt argument for hvorfor du nå bør ta i bruk e-postmarkedsføring som verktøy.

Nye kunder og nye samarbeidspartnere er selvsagt alltid å ettertrakte, så lenge man ikke glemmer bort viktigheten av å beholde de som allerede kjenner deg og dine produkter eller tjenester. Det er gjerne denne gruppen som generer den overlegne størstedelen av en virksomhets omsetning.

Her kommer Customer Relationship Management (CRM) inn som viktig perspektiv, hvor e-postmarkedsføring således kan bli et effektivt og inntektsgivende verktøy. Både med tanke på dine eksisterende kunder, men også for nye leads og potensielt fremtidige kunder.

Ifølge HubSpot viser blant annet disse punktene til hvor effektiv e-postmarkedsføring kan være:

  • To tredjedeler av kunder har gjort et kjøp som direkte resultat av e-postmarkedsføring
  • Kun 20 prosent av leads som blir sendt direkte til kjøp er ved det tidspunktet klare til å gjøre et kjøp, noe som betyr at de først behøver å pleies i form av e-poster og godt innhold
  • I kjøpsøyemed er e-post 40 ganger mer effektivt enn Facebook og Twitter kombinert
  • Gjennom e-postmarkedsføring eier du din egen kanal. Det betyr at det er du selv, men selvsagt i tråd med gjeldende lovgiving og regelverk, som bestemmer hvorfor, når og hvordan du når ut til abonnentene dine.

Start med strategi

Som nevnt dreier e-postmarkedsføring seg om både salg og relasjonsbygging, hvor sistnevnte i større grad muliggjør førstnevnte. Ved å bygge kunderelasjoner og øke merkevarekjennskapen hos målgruppene dine, er det større sjanse for at salgene øker. E-postkanalen er også godt egnet til å dele et stort spekter av innhold, fra inspirasjon og relevant og nyttig informasjon til konkrete tilbud og kampanjer. Ikke minst er den et godt utgangspunkt for å få leads og prospekter til å gi deg sin kontaktinformasjon i bytte mot innhold som er verdifullt og nyttig for dem.

Det første du må ta tak i er en overordnet strategi for e-postmarkedsføring. Uten en solid strategi, ender e-postene dine raskt opp som spam, eller de slettes eller forblir uleste. Med tanke på det store antall e-poster vi mottar hver dag, må du sende e-poster som mottakerne faktisk ønsker å lese. Logisk nok, men hvordan? Salgs- og markedsføringsplattformen HubSpot gir følgende seks punkter for fremgangsmåte.

Uten å måle resultater og effekten av de ulike valgene du gjør i utsendelsene dine, vil du heller ikke ha forutsetninger for å gjøre forbedringer.

1. Definer ditt publikum

Å sende en e-post om tilbud på hagegjødsel til studenter som bor i blokk, eller å la pensjonister i Nord-Norge motta tips til småbarnsfamilier for ferieaktiviteter i hovedstaden, er ikke stedet å starte. Opplever mottakerne kommunikasjonen som irrelevant, har du med stor sannsynlighet lagt lokket på kisten for en potensiell relasjon. Med relevans som første bud er tipset å starte med å utforme personas. Ved å skissere personas og forstå hva disse har av behov og ønsker, kan du skreddersy e-postene til mottakergruppens behov.

2. Sett mål

Ved å gjøre research på statistikker og tall som gjelder for din bransje og ditt segment, kan du enklere sette opp fornuftige mål som du vil forsøke å nå med din egen e-postmarkedsføring.

3. Gjør det enkelt å melde seg på mottakerlisten

Uten en mottakerliste kommer du ikke særlig langt. Sørg for at målgruppen din har flere muligheter til å melde seg på nyhetsbrevene dine. Eksempler er påmelding på nettstedet ditt og via sosiale kanaler. Husk at det her må spesifiseres hva personen som velger å gi sin e-postadresse til deg, samtykker til å motta av kommunikasjon. Om du er usikker på de nye reglene som gjelder i tråd med GDPR, kan du lese mer her.

4. Velg en kampanjetype

Det er flere måter å drive kommunikasjon per e-post på, hvor hver avsender må bruke tid på å finne et passende og fornuftig oppsett. Eksempler er ukentlige nyhetsbrev, utsendelser ved rene produktnyheter og deling av relevante bloggartikler. Uansett hva man ønsker å inkludere er det en fordel å gi valgmuligheter for hvilken type kommunikasjon de som melder seg på ønsker å motta.

5. Sett opp en utsendelsesplan

Hvor ofte skal du kontakte abonnentene dine? Definer hyppigheten i utsendelsene dine, og hold deg til dette. Slik vet mottakerne hva de kan forvente, samt at konsekvent kommunikasjon minsker sjansen for at de glemmer deg bort.

6. Måle, måle og atter måle

Uten å måle resultater og effekten av de ulike valgene du gjør i utsendelsene dine, vil du heller ikke ha forutsetninger for å gjøre forbedringer. Ved å A/B-teste e-postene dine, vil du kunne oppdage at selv de minste justeringer kan gi store utslag i resultat. Les mer om A/B-testing i del 2 av denne artikkelen.

Hvordan bygge mottakerlisten? 

Vi blir stadig mer motvillige til å gi fra oss personlig kontaktinformasjon som e-postadresser, ikke minst i kjølvannet av at GDPR har trådt i kraft. For å tiltrekke prospekter og leads til din database må du derfor sørge for å gi noe som er av verdi i bytte mot en e-postadresse. Eksempler kan være en nyttig e-bok eller whitepaper, et webinar, et verktøy eller et konkret og gratis velkomsttilbud. Tilbudet bør være løsningsorientert, ha nytteverdi og være enkelt å konsumere. I tillegg kan du segmentere tilbudene dine. Der hvor én er på første steg i kjøpsreisen og vil ha mest bruk for nyttig informasjon i starten, vil en annen være nærmere et faktisk kjøp. Her kan det dermed være mer relevant å starte med konkrete tilbud.

Gjør det enkelt å motta kommunikasjon fra deg

Hvordan selve påmeldingen oppleves kan også ha mye å si. En pop-up eller et påmeldingskjema; en opt in, bør både ha et attraktivt design og innhold som er ærlig, relevant og kort. Ber du mottakeren fylle inn for mange felt her, er sjansene store for at de lukker hele vinduet. Begrens deg til å be om essensiell informasjon som navn og e-postadresse i første rekke. Ikke minst må du sørge for at kommunikasjonsflyten er intakt. Blir mottakeren møtt med et opt in-skjema som ikke fungerer eller en webside som ikke finnes, kan det være vanskelig å gjenopprette det dårlige førsteinntrykket.

Veien videre

Neste steg på veien mot god og effektiv e-postmarkedsføring er oppsett og produksjon av selve e-postene. Deretter står utsendelser for tur, hvor personalisering, segmentering og automatisering blir viktige stikkord. Disse spennende verktøyene og metodene kan du lære om her!

Kilde: HubSpot – The Ultimate Guide to Email Marketing

Hvordan kvalitetssikre innholdet på din bedriftsblogg?

I jungelen av bedriftsblogger er det nok av eksempler på innhold som ikke blir lest. Her er fem enkle huskeregler som sikrer at du ikke mister leseren etter at vedkommende faktisk har klikket seg inn på bloggen din.

Å produsere artikler med tips og råd, kundehistorier og lignende til bedriftsbloggen har blitt en etablert og viktig del av virksomheters markedsføring i Norge. Blogginnlegg er også essensielt i den populære markedsføringstrategien inbound marketing.

Dette har ført til at flere og flere norske bedrifter, i mer eller mindre alle bransjer, nå produserer artikler om det ­de antar er relevant for sine potensielle eller eksisterende kunder. Gjennom (ofte påkostede) kampanjer i digitale kanaler som AdWords, LinkedIn eller Google, trekkes interessenter til innholdet på bedriftens blogg.

Problemet oppstår i øyeblikket der den potensielle kunden klikker seg inn, og deretter klikker seg rett ut igjen uten å lese noe særlig av teksten. Slik mister et blogginnlegg sin verdi, og ressursene som er brukt på å produsere dette er bortkastet. Heldigvis finnes det noen grep du kan ta for å ikke bli nok et uplukket ugress i bedriftsblogg-jungelen.

1. Gi leseren innhold med tydelig verdi

Enkelt forklart foregår det en byttehandel hver gang noen leser innholdet på bedriftsbloggen din. Den uuttalte avtalen går ut på at du tilbyr gratis kunnskap og erfaringer fra ditt fagfelt, i bytte mot at leseren bruker tid på å lese det du har å komme med og dermed lar seg eksponere for din markedsføring.

Derfor MÅ du stille deg selv spørsmål om hvilken verdi leseren får igjen for å lese blogginnlegget ditt. Får leseren svar på spørsmålene han eller hun lurer på, lærer leseren noe interessant eller belyser du en viktig trend? Hvis svaret er nei, er det garantert mer fornuftige ting du kan bruke tiden din på. Det er i hvert fall det leseren tenker, om ikke verdien i teksten kommer tydelig fram.

Husk å besvare overskriften og ingressen i brødteksten. «Clickbaiting», med tabloide overskrifter som ikke stemmer overens med innholdet i artikkelen, setter ingen pris på.

2. Ett budskap av gangen

Det er fristende å fortelle alt man kan på en gang, men jo mer man prøver å fortelle i en og samme artikkel, jo mindre sitter ofte leseren igjen med. Derfor kan det være mer hensiktsmessig å dele ulike temaer opp i flere artikler.

Velg deg ett budskap, ofte jo mer banalt jo bedre, og tydeliggjør blogginnleggets tema i både overskrift og ingress. Om du ikke klarer å formulere en kortfattet ingress om tekstens innhold kan det tyde på at budskapet er for fragmentert, inkluderer for mye eller mangler en tydelig vinkling. Slikt blir det dårlige tekster og få lesere av.

Husk også å besvare overskriften og ingressen i brødteksten. «Clickbaiting», med tabloide overskrifter som ikke stemmer overens med innholdet i artikkelen, setter ingen pris på. Selv om dette kan være en strategi for å trekke lesere inn på bloggen, er det også en sikker strategi for å forhindre at de kommer tilbake.

3. Ikke for langt

Du har sikkert hørt det før, men det kan ikke fortelles ofte nok: For lange artikler er det få som leser, derfor må du være kortfattet.

Noen endelig fasit på hvor langt et blogginnlegg bør være finnes ikke, men som en tommelfingerregel er det bedre å skrive litt for kort enn litt for langt. Å klikke seg inn på en artikkel der du møter en vegg av tekst, kan virke avskrekkende nok til at vedkommende trykker «tilbake» før et eneste ord er lest.

4. Forståelig, også utenfor din bransje?

Husk at du i mange tilfeller skriver til mennesker som ikke nødvendigvis kjenner din bransje og ditt fagspråk like godt som deg. Ytterst få bruker tid på å lese en tekst de ikke forstår, så prøv å gjøre artikkelen så allmenn som mulig ved å enten forklare faguttrykkene eller sløyfe de helt. Dette er også viktig med tanke på søkemotoroptimalisering, da sannsynligheten er stor for at potensielle kunder ikke bruker de samme uttrykkene som deg når de Googler etter svarene du kan gi.

5. Dropp selvskrytingen

Det er fristende å snike inn noen setninger om hvor dyktige, erfaringsrike og enestående du og dine kollegaer er, men prøv å la være. En blogg som viser kompetansen dere sitter på gjennom deling av verdifull kunnskap er et mye mer effektivt virkemiddel for å vise hva dere faktisk er gode for.

Tenk over det; ville du helst kjøpt av en selger som er opptatt av å snakke om seg selv, eller ville du foretrukket en selger som gir deg konkrete tips og råd om produktet eller tjenesten du ønsker å kjøpe?

Hvordan gjennomføre en inbound marketing-kampanje

En inbound marketing-kampanje har som formål å gi verdi til potensielle kunder. Vi gir deg en sjekkliste over hvilke aktiviteter du bør ha på plass for å gjennomføre en effektiv kampanje.

Uansett hvilket kjøp du skal gjøre eller problem du ønsker å løse, kan jeg med sikkerhet påstå at du starter på Google, ikke sant? Vi liker nemlig å få oversikt, granske alternativene og snakke med venner og bekjente om deres erfaringer. Du utsetter helst direkte kontakt med tilbyder så lenge det lar seg gjøre.

Som markedsførere er det viktig at vi setter den ideelle kunden i fokus fra første steg. Ved å skape godt innhold som er utviklet for å adressere de problemer eller behov din ideelle kunde har, tiltrekker du deg kvalifiserte leads og bygger tillit og kredibilitet for din virksomhet.

Lyst til å lese mer om inbound-metoden? Ta en titt på innlegget vårt: «Hva er inbound marketing»

Innholdet skal dekke et behov, så du må først vite hvem du skal snakke til. Når siste endring er lagret og du ser fornøyd over det du har skapt, må du sørge for at de viktigste aktivitetene kommer på plass for å tiltrekke de riktige personene.

Hvordan annonserer jeg på LinkedIn?

Har du erfaring med annonsering, men ikke kommet i gang på LinkedIn? Last ned vår guide til hvordan du setter opp en annonsekonto, og publiserer din første annonse.

LinkedIn er for mange kanskje en ukjent annonseplattform. De har fortsatt litt å gå på når det kommer til funksjonalitet i forhold til for eksempel Facebook, men plattformen vokser. Bare den siste tiden har de rullet ut nye tjenester, som muligheten til å annonsere med video og sette opp karuseller med flere bilder i en post. Slik som du kjenner fra Facebook.

Først og fremst er det viktig for oss å presisere at LinkedIn ikke er riktig plattform å annonsere på for alle. Mange av våre kunder opererer i B2B-markedet, og vi har dermed hatt suksess for flere av dem på LinkedIn fordi publikumet ofte er i jobb-modus når de scroller i feeden sin.

LinkedIn er ikke stedet hvor folk deler kattevideoer eller bilder av familien, men gjerne artikler og statuser som angår deres profesjonelle liv.

LinkedIn er ikke stedet hvor folk deler kattevideoer eller bilder av familien, men gjerne artikler og statuser som angår deres profesjonelle liv. Derfor er plattformen først og fremst egnet om du selger noe eller leverer tjenester i B2B-sfæren, og du har et budskap som angår menneskers roller på jobb. Ofte ser vi at kostnaden per klikk kan være høyere enn på Facebook (på generell basis – det varierer veldig med tanke på målgruppe, budskap osv.), men verdien på klikket kan fort vise seg å være mye større fordi personen er et reelt prospekt.

En introduksjon til prediktiv markedsanalyse

I dag kan omtrent alle virksomheter bruke prediktive markedsanalyser til å forutsi kundeatferd og trender. Men hva er det egentlig?

Våre partnere i BBN International deler i sin blogg en introduksjon til hva prediktiv markedsanalyse er.

Utgangspunktet er prediktiv markedsføring. Prediktiv markedsføring er prosessen, verktøyene og reglene som gjelder når markedsførere skal bruke analyser til å ta beslutninger. Målet er å forutse hvilke markedsførings- og salgsaktiviteter som mest sannsynlig vil føre til ønsket kundeadferd, for så å utføre disse aktivitetene.

Prediktiv markedsføring er ikke en erstatning for mer tradisjonelle markedsføringsmetoder. Markedsførings- og salgsbeslutninger er fortsatt hovedsakelig basert på produktutgivelser, inspirerende ideer, hva konkurrenter og kolleger gjør, og hva som har fungert bra tidligere. Det prediktiv markedsføring gjør er å supplere tradisjonell markedsføring med en ny og mer analytisk metode for sortering og prioritering av markedsførings- og salgsaktiviteter.

Så hva er prediktiv markedsanalyse?

Et av de viktigste aspektene ved prediktiv markedsføring er Predictive Marketing Analytics (PMA). PMA er bruken av historiske kundedata for å forutsi fremtidige utfall og trender. For eksempel kan PMA fortelle deg hvilke aktiviteter du må vie oppmerksomheten din til for å forebygge kundefrafall, samt hvilke leads som mest sannsynlig vil bli kunder og dermed er mest verdt å rette aktiviteter mot. PMA blir stort sett gjort ved hjelp av data-algoritmer (for eksempel maskinlæring).

Moderne applikasjoner for digital markedsføring gjør datautvinning enkelt og enkelt å automatisere.

Derfor kan «alle» bruke prediktive markedsanalyser

I løpet av de siste fem årene har de fleste B2C- og B2B-selskaper begynt å bruke prediktive markedsanalyser. Men PMA er egentlig ikke noe nytt. De enkelte metodene og formlene har eksistert i nesten femti år. Så hvorfor har metoden blitt så populær de siste årene?

Forklaringen er at tre kritiske faktorer har modnet til det punktet at PMA har blitt lett tilgjengelig for nesten alle virksomheter:

  1. Digitale markedsføringsverktøy og CRM-sentrert salg genererer en massiv mengde atferdsdata. Det inkluderer salgsinteraksjoner, digitalt kundeengasjement, atferd i sosiale medier, lojalitet, support, etc.
  2. Datautvinning har blitt enklere og billigere. For bare noen få år siden tok det uker eller måneder å hente ut, transformere og laste opp data til analyse. Moderne applikasjoner for digital markedsføring gjør datautvinning enkelt og enkelt å automatisere.
  3. Datakostnadene har gått ned. Maskininnlæring krever en enorm mengde databehandlingskraft. Dette pleide å være veldig dyrt. Med skybasert databehandling har kostnadene for lagring og behandling av data falt drastisk.

Prediktive markedsanalyser er ikke en absolutt vitenskap. Akkurat som med tradisjonell markedsføring er det en kombinasjon av håndverk, intuisjon og vitenskap, men det gir bedrifter muligheten til å forutse kundens adferd mer pålitelig.

Få nyheter og våre beste caser rett i innboksen din.

Årets byrå logo
BBN - The world's B2B agency logo
Google Partner
Iteo Hubspot Solution Partner Program
Iteo bra søk