De tre viktigste B2B-trendene frem mot 2030

Merkevarebygging, innholds-struktur og bred distribusjon: Her er tre viktige trender som vil prege hvordan B2B-markedsførere styrker merkevaren og vinner større markedsandeler de neste årene.

Ved å kombinere LinkedIns unike innsikt sammen med studier fra tenketanken The B2B Institute, kan vi kartlegge både trender og beste praksis.

Tina Rødahl, leder for AdColonys virksomhet i Skandinavia.

– Markedsføring er en strategi for vekst og ikke kun et virkemiddel for kortsiktig salg, innleder Tina Rødahl.

Hun er leder for AdColonys virksomhet i Skandinavia, som representerer LinkedIn Marketing Solutions i nevnte markeder. Deres rolle er å hjelpe byråer og bedrifter med å sikre at bedrifter lykkes best mulig på LinkedIn, både gjennom betalte og organiske aktiviteter.

Foto av Tina Røhdal, leder for AdColonys virksomhet i Skandinavia.

– LinkedIn er i en særstilling blant de sosiale plattformene, fordi vi har tilgang på førstpartsdata basert på hva bedrifter og medlemmene selv legger inn og oppdaterer. Denne dataen gir oss unik innsikt, spesielt innenfor B2B-segmentet. I tillegg eier LinkedIn tenketanken The B2B Institute, som fremmer forskning og innsikt fra verdens lendende B2B-miljøer. Ved å kombinere LinkedIns unike innsikt sammen med studiene, kan vi kartlegge både trender og beste praksis, sier hun.

Denne kunnskapen er nå foredlet til tre makrotrender som LinkedIn mener vil definere de neste ti årene i B2B-markedsføring; merkevarebygging, innholds-struktur og bred distribusjon.

Trend 1: Merkevarebygging vil dominere

Det finnes to veivalg innen markedsføring; merkevarebygging og aktivering. Den kortsiktige tilnærmingen handler om salgsaktivering. Den leverer raske resultater ved å møte behov som allerede er i markedet. Men antall konverteringer og salgsøkning varer ikke over tid.

Merkevarebygging brukes for å øke salgsveksten over tid. Den kan også bidra til kortsiktige resultater. Men den virkelige verdien kommer fra hvordan merkevarebyggingen skaper et behov i markedet, posisjonerer merkevaren i beslutningsprosessen og gjør den til et naturlig valg når endelig avgjørelse skal tas.

Rødahl mener bedriftene må ta et oppgjør med det kortsiktige fokuset på raske konverteringer og samtidig være klar over risikoen bedrifter løper ved å ikke investere i å gjøre merkevaren kjent og relevant i nye målgrupper.

Her kan du lese mer om hva som kjennetegner B2B-kampanjene som gjør det best.

Det er på tide å ta et oppgjør med det evige jaget etter å hele tiden skape «det nye».

Tina Rødahl, leder for AdColonys virksomhet i Skandinavia.

Trend 2: Bruk innhold til å modne målgruppene

– Vi ser at kommunikasjon og innholdsplanlegging er viktig for å få oppmerksomhet, modne målgrupper og deretter å følge de nedover i beslutningstrakten før de konverterer.

Foto av hånden til en kvinne som fyller ut en kalender.

Forskningen viser at emosjonell kommunikasjon er et godt virkemiddel for å få oppmerksomhet og for å være «top of mind» når en vurdering tas.

Som eksempel brukes hun DNBs merkevarekampanje «Hun investerer», der storbanken lykkes med å øke antallet kvinner som sparer i fond med 160 prosent på to år. Kampanjen ble lagt merke til over hele Norge, og markedssjefen er hyllet av en samlet markedsføringsbransje.

I tillegg til emosjonell kommunikasjon mener Rødahl at markedsførere ikke må være redde for å gjenta et budskap som et ledd i å modne målgruppene. Det er på tide å ta et oppgjør med det evige jaget etter å hele tiden skape «det nye».

– Jeg er en stor tilhenger av gjenbruk. Vi ser på LinkedIn at innhold som benyttes flere ganger kan få høyere engasjement ved andre og tredje oppdatering.

Hun peker på at nye temaer ofte må modnes og derfor bør vi måle resultatene over tid.

– Det er ikke nødvendigvis slik at kommunikasjonen er dårlig selv om en post ikke får høyt engasjement. Mye kan handle om at tematikken eller budskapet må modnes blant mottakerne, sier hun. Det blir derfor feil å fokusere på enkelte poster. I stedet bør innholdet heller sees i sammenheng med andre aktiviteter over en periode.

Les også: «Top of mind» har aldri vært viktigere i B2B

Trend 3: Død over små målgrupper

Den tredje trenden er et tydelig oppgjør med hvordan målgrupper settes opp. Undersøkelser fra LinkedIn har vist at syv av ti B2B-markedsførere mener finkornet annonsering er bedre enn bred distribusjon. Utfordringen med finkornet annonsering er at den baserer seg på antagelser, og antagelser har en tendens til å være feil. Rødahl viser til kompleksiteten i salgsprosesser i B2B.

– Vi må nå bredere ut og påvirke flere i et segment. Binet og Field, som er verdens fremste effektforskere, viser at det i snitt er 6,8 mennesker involvert i en typisk B2B-beslutningsprosess. Det er med andre ord ikke nødvendigvis bare én beslutningstager i selskapet. Dette økosystemet av beslutningstagere og påvirkere bør derfor hensyntas når det settes opp målgrupper.

– I tillegg viser LinkedIns egne data at 40 prosent av medlemmene bytter jobb hvert fjerde år. Om det satses på for smale målgrupper må man hele tiden starte på nytt fordi medlemmene i målgruppene endrer seg. Målet må være å bli vurdert og valgt som den mest relevante leverandøren.

Det ligger konkurransefordeler for de B2B-bedriftene som adopterer disse trendene for 2022. Men for noen kan det oppleves som en risiko fordi det endrer måten vi jobber på. Spørsmålet er om det er en større risiko for bedriften å la være.

Vil du lese mer om hvordan du skaper effektiv B2B-kommunikasjon? 

New call-to-action hbspt.cta.load(2758327, ‘1c1c5d2b-31f7-4463-ad36-e49404a58043’, {«useNewLoader»:»true»,»region»:»na1″});

Få nyheter og våre beste caser rett i innboksen din.

Årets byrå logo
BBN - The world's B2B agency logo
Google Partner
Iteo Hubspot Solution Partner Program
Iteo bra søk