Ti tips til hvordan lage et godt whitepaper

Faktabøker er gull verdt for å vise hvordan din virksomhet skiller seg ut i mengden. De som bruker det riktig bygger omdømme og driver salg.

Tanken er at fri tilgang til godt innhold skal overbevise kunden til å aktivt søke mer informasjon om din bedrift, fremfor å påtvinges informasjon man ikke har bedt om.

Av Anita Thue og Andreas Thue

Whitepapere har de siste årene blitt populære markedsføringsverktøy i takt med at inbound marketing har blitt en svært utbredt teknikk for å vinne nye kunder. Når kjøpsprosesser preges av større beslutningsgrupper der flere søker etter informasjon på nettet, er faktaboken en god mulighet til å vise hvordan virksomhetens kompetanse, løsninger og tjenester er best egnet for å møte kundenes behov.

Et whitepaper skal hjelpe leseren å forstå eller løse et problem, hente ny innsikt, eller få grunnlaget som hjelper i en senere beslutning. Derfor brukes gjerne whitepapere som en salgs- og markedsføringsguide som skal lokke eller overbevise potensielle kunder/partnere til å lære mer om et bestemt produkt, tjeneste, metodikk eller teknologi.

For eiendomsgiganten Malling har vi lagd mange e-bøker, der forretningsresultatene ikke har latt vente på seg. Her er noen av eksemplene.

Viktig virkemiddel i kundereisen

Å skrive et godt whitepaper er ikke en enkel oppgave. Investeringen av tid og ferdigheter kan derimot gi verdifullt innhold som viser at din virksomhet er tankeleder. Ofte brukes en whitepaper eller en faktabok/guide i midt i trakten i salgsprosessen, men fordi konseptet er misbrukt/noe utslitt har mange utviklet en skepsis for formatet. Dette har gjerne fire årsaker:

 • Kundene opplever at innholdet ikke er godt nok, og boken fremstår lite inspirerende.
 • Inngangen til whitepaperet lover mer enn innholdet leverer, og leseren føler seg lurt.
 • Kunder blir oppringt av masete selgere få timer etter at guiden er lastet ned.
 • Mange forveksler whitepaper med produktbrosjyre.

Iteos erfaring er at whitepaper som virkemiddel har rykket stadig høyere opp i salgstrakten, og det har ikke helt den samme rollen som før. Derfor har vi også anbefalt mange oppdragsgivere om ikke å be om kontaktdetaljer som en forutsetning for nedlasting. Tanken er at fri tilgang til godt innhold skal overbevise kunden til å aktivt søke mer informasjon om din bedrift, fremfor å påtvinges informasjon man ikke har bedt om. Om innholdet er godt nok vil kunden beholde din bedrift som en av de som aktivt vurderes når kjøpsbeslutningen fattes.

Våre 10 råd til bedre whitepapers

1. Finn budskapet hos de riktige kildene

Den beste kilden til godt innhold er uavhengige tredjeparter som akademia og analysemiljøer, og virksomhetens egen fagpersoner. Budskapet bør derfor utvikles ved å hente innsikt fra de som kan produktet eller bransjen, og fra fagpersoner som evner å formidle dette på en troverdig måte til kundene. Nøkkelen til en god start handler derfor om smart research, og evnen til å finne de som andre gjerne lytter til.  Det er de som har historiene som kundene helst vil høre.

Da vi lagde whitepaper for Xledger var det viktig for oss å grave dypt for å finne den virkelig spennende historien.

Bilde gjennom forstørrelsesglass som viser nettsiden til Microsoft gjennom glasset
Anbefalt lesning:

2. Finn riktig skribent

Når man skal skrive en tekst, uavhengig sjanger, er det viktig å planlegge skrivingen i forkant. Velg et relevant tema, noe nyskapende som folk har lyst til å lese om. Det er viktig at skribenten evner å ha et fugleperspektiv, slik at man kan trekke ut hovedpunktene som er viktigst for leseren. I tillegg burde mye av innholdet være faktabasert. Å inkludere både tredjepartkilder og kundereferanser som kan bekrefte at produktet eller tjenesten gir en gevinst, sikrer teksten enda mer troverdighet.

Høsten 2019 lagde vi en whitepaper for Evry om hvordan bedrifter burde jobbe med endringsledelse når ansatte skal lære seg å jobbe på nye måter. Her er en av artiklene fra kampanjen.

3. Skriveprosessen

Det fungerer sjeldent å hamre i vei på tastaturet og «spytte ut» alt du kommer på. Whitepapere tar tid, og det er viktig å bruke tiden på en strukturert måte for å opprettholde kvaliteten i innholdet. Vi deler skriveprosessen inn i fem hovedfaser:

 • Førskrivningsfasen
  Tenk og bestem. Her skal du idémyldre og klargjøre både skrivesituasjon, mottager og formål.
 • Research
  Innsamlingen av data er en systematisk prosess som involverer flere elementer, deriblant: dokumentasjon av kritisk informasjon, analyse og tolkning av disse dataene.
 • Skrivingen
  Begynn med første utkast. Bruk kunnskapen du allerede har og kombiner den med informasjonen du har hentet ut.
 • Revideringer
  Finpuss og forbedre teksten, slik at du sitter igjen med det beste resultatet. Ikke vær redd for å kutte ned og fjerne mindre relevante deler av teksten. Tenk deg om hva som er der fordi det er relevant og hva som kun er der for å fylle ut hvite områder. Sparr gjerne med intervjuobjektene slik at de kan påvirke innholdet på riktige tidspunkt.
 • Redigering og korrekturlesing
  Det er viktig at teksten er skrevet korrekt. Unødvendige skrivefeil undergraver tekstens autoritet. Teksten skal være plettfri.

Vår lojale kunde Ibas Ontrack ville vise frem sin kunnskap om hvordan de redder det som andre har gitt opp, sjekk ut resultatet her.

Folk liker å føle at de blir sett og at du forstår deres behov. Det er derfor viktig å prioritere lesernes interesse.

4. Veien blir til mens man går

Selv om man starter med en arbeidstittel og disposisjon er det ofte slik at researchen og kildematerialet leder deg i en annen retning. Vår erfaring er at slike uventede uveier ofte skaper det mest spennende resultatet, og man skal derfor være åpen for kreativ frihet – så lenge man holder seg innenfor hovedintensjonen til oppgaven. Når du skal i gang med skrivingen er det lurt å ha et tydelig mål med teksten. Et whitepaper er ment til å skulle få leserne til å forstå seg på et saksområde, finne en løsning på et problem og ta en beslutning. Det er viktig å ha klart for seg hva målet med teksten er. Hva er det lurt at jeg har med? Hvordan kan jeg på en best mulig måte selge denne tjenesten eller dette produktet?

Takgiganten BMI ønsket å dele kunnskap med sine viktigste målgrupper, her er én av fem kampanjer.

5. Spiss deg mot én bestemt målgruppe

Det lønner seg å sikte seg inn mot en bestemt målgruppe. Da føler leserne at du snakker direkte til dem og innholdet treffer bedre. Folk liker å føle at de blir sett og at du forstår deres behov. Det er derfor viktig å prioritere lesernes interesse. Slik vil innholdet motivere leseren til å ta grep og kjøpe problemløsingsproduktet ditt. Whitepaperet bør derfor på første side gjøre det klart hvem målgruppen er, gjerne rettet mot bransje, rolle eller tema.

Amesto AccountHouse skiller seg ut i regnskapsbransjen. Det fikk vi frem i denne kampanjen.

6. Relevant innhold

Ikke kast bort tiden til folk. Innholdet skal være informativt, ikke kjedelig. Det er viktig å være både objektiv og saklig. På den måten sikrer du deg leserens tillit. Du må bevise at du er til å stole på og at du vet hva som er til det beste for kunden. Whitepapere kan være data-sentriske og teksttunge forretningsdokumenter, derfor må det jobbes mye med hvordan innholdet presenteres.

Unngå å høres ut som en litt for ivrig selger. Du må overbevise leseren om at du oppriktig tror på det du skriver. Uten lidenskap og oppriktighet blir det for magert.

Amesto Firstpoint sparket i 2019 i gang den store flyttedagen. Whitepaper var en av våre mange leveranser.

7. Den røde tråden

Legg frem en problemstilling, slik at du videre følger en rød tråd gjennom teksten. Systematiser stikkordene og følg tråden i en kronologisk rekkefølge. Du er en historieforteller som, gjennom et velskrevet whitepaper, guider leseren fra start til slutt. I den avsluttende delen av teksten oppsummerer du løsningen på problemstillingen din. På denne måten er teksten sammenhengende og du knytter de ulike avsnittene sammen.

I 2018 ville Telenor Norge ha en kampanje for å vinne kundegruppen små bedrifter. Innholdet vi utviklet brukes fortsatt.

8. Fengende overskrift

En god tittel er avgjørende. Den burde tydelig indikere hva leseren kommer til lære av akkurat ditt whitepaper. Velg en overskrift som fanger leseren. Bruk korte og presise ord som vekker interesse hos kunden, og skaper en stoppeffekt. Overskriften skal være catchy med stor C. På den måten griper du mottageren, slik at de får lyst til å lese resten av whitepaperet. Husk at det ofte skal brukes annonsering for å drive trafikk til whitepaperet, ergo må budskapene du bruker nå ønsket målgruppe.

Budskapet «Rask digital utvikling», som vi utviklet for og med Communicate, ga dem mange spennende muligheter. Her er en egen faktabok som ble utviklet for handelsnæringen.

Hopp rett på sak, introduser temaet med en gang. På den måten unngår du at leseren får inntrykk av at tiden deres går til spille.

9. Nysgjerrighetsvekkende innledning og konkluderende avslutning

Jobben til innledningen er å hente inn leseren. Det er derfor din oppgave å skrive en nysgjerrighetsvekkende innledning. Du skal fortelle leseren at du har svaret på deres knipe.

Hopp rett på sak, introduser temaet med en gang. På den måten unngår du at leseren får inntrykk av at tiden deres går til spille.

Whitepapers engasjerer leserne ved å fremheve kundenes problemer først og deretter gi dem løsningen, som tilsvarer produktet eller tjenesten du ønsker å selge. Ved å tilby en løsning helt i begynnelsen, vil leserne miste interessen.

Cognizant ville vise Norges aller største virksomheter hvordan outsourcing gir viktige konkurransefortrinn. Her kan du finne ut hva en svensk delikatesse har med nordisk språkopplæring å gjøre.

10. Utseendet teller

Estetikken i et whitepaper er også svært viktig. Et tilfredsstillende design fungerer som prikken over i-en i et ellers innholdsmessig godt whitepaper. En tekst som ser stilfull, strukturert og tiltalende ut, vekker flere av mottagerens sanser, og gjør leseren mer mottagelig for innholdet. Fargene baserer seg som regel på bedriftens profilhåndbok, det samme med størrelse på skrift og fonter. Når man designer et whitepaper er det lurt å ha i bakhodet at skriften skal være lesbar både fra en stor PC og en liten mobil. I den moderne verdenen vi lever i, er det viktig å være tilpassingsdyktig når det kommer til digitale plattformer. Når det kommer til valg av bilder er det viktig å tilpasse bildene målgruppen, slik at de er relevante til innholdet. For at det skal se mest mulig oversiktlig og forseggjort ut, er det viktig å sørge for at det opprettholdes mye luft mellom tekst og bilde. Dette kan man også gjøre ved å ha tydelige avsnitt og mellomoverskrifter.

I tillegg kan man inkludere faktabokser, sitater, punkter og punkttekster, samt linker, for å knytte ulike artikler, whitepapere, nettsider og annet sammen.  Det er viktig med variasjon i oppsettet, slik at layouten ikke blir for monoton. Da kan whitepaperet virke kjedelig og tekstkrevende, og leseren mister interessen.

Vil du vite mer om hvordan godt innhold driver salg og styrker virksomhetens omdømme? Ta kontakt med oss for en hyggelig prat, eller last ned whitepaperet vårt: «Innhold som selger».

Tre markedsføringstrender etter korona

Salesforce’ nyeste State of Marketing-rapport viser hvilke trender som påvirker nordiske markedsførere i og etter koronapandemien, og hvilke strategier de har lykkes med.

Salesforce er et av verdens ledende selskaper innen CRM, og bruker Iteo til arbeid med PR i Norge. I deres nyeste State of Marketing-rapport deler selskapet innsikt som kan være til nytte og inspirasjon for markedsførere, i arbeidet med å få bedriften tilbake på bena under og etter koronapandemien. Undersøkelsen ble utført idet pandemien inntraff, og er basert på intervjuer med 7000 markedsførere, hvorav 300 er nordiske.

– Markedsførere skal nå legge nye planer for tiden etter en global krisesituasjon, noe som tvinger dem til å tenke nytt – både knyttet til strategi og kompetansebehov. Erfaringene vi har høstet i denne rapporten kan gi alle som jobber med markedsføring verdifull innsikt i hvilke taktikker andre har suksess med, i en tid hvor mange jobber med å få virksomheten på bena igjen, sier nordisk ansvarlig for markedsløsninger i Salesforce, Frank Rombouts.

Her er tre hovedfunn:

1. Nordiske markedssjefer prioriterer innovasjon

I Norden er markedssjefens viktigste prioritet og utfordring innovasjon. Forventningene og adferden til B2B- og B2C-kunder endrer seg med en enorm hastighet, og markedsførere har i større grad enn tidligere en ledende rolle i arbeidet med å ivareta kundeopplevelsen. Etter undersøkelsen å dømme er dette arbeid som blir stadig viktigere: 84 prosent av forbrukere og bedriftskunder mener kundeopplevelsen er like viktig som produktene og tjenestene bedriften tilbyr. Dette er en økning fra 80 prosent i 2018. Og det kundene vil ha er dynamiske interaksjoner.

For markedsførere er sanntid et viktig stikkord for å lykkes. Innholdet kunden ser i én kanal forventes å være skreddersydd basert på handlingene deres i en annen kanal. 70 prosent av nordiske markedsførere jobber med initiativer som former kundeopplevelsen i sine selskaper, og over halvparten av markedsførere beskriver sine kanaler som dynamiske.

2. Kunstig intelligens legger til rette for personlig markedsføring

I turbulente tider er det spesielt viktig å forstå kundenes behov og hvordan de utvikler seg. Personlige budskap som treffer hjertet oppleves derfor som viktigere enn noen gang. For å kunne levere budskap som treffer unike behov og forventninger, kreves inngående innsikt. I tråd med dette endrer markedsførere måten de samler inn og håndterer kundedata på. Bruk av teknologi som kunstig intelligens øker, og hjelper markedsførere med å få mest mulig ut av dataene, slik at de kan personalisere budskapene.

På verdensbasis sier 84 prosent av markedsførere at de bruker kunstig intelligens. I Norden har bruken økt med hele 137 prosent siden 2018. Nordiske markedsførere forventer også å gå fra ni datakilder i 2019, til 10 datakilder i 2021. For å administrere data bruker markedsførere nå i gjennomsnitt seks verktøy, sammenlignet med tre i 2018. Dette kan forklare hvorfor markedsførere også oppgir data, og hvordan bruke dem, som en av deres fem største utfordringer.

3. Personlig markedsføring er like viktig i B2B

Personlig engasjement er ikke forbeholdt B2C-kunder. Også B2B-kjøpere ønsker personlig markedsføring og engasjement. Det gjør at account based marketing (ABM) har blitt en hjørnesten innen B2B. På verdensbasis oppgir 9 av 10 B2B-markedsførere at de har et ABM-program. Ved hjelp av data og kunstig intelligens skreddersyr markedsførere kampanjer mot kunder og potensielle kunder som er viktigst for bedriften å nå, og forlenger levetiden på kundeforholdene.

Markedsavdelingen har fått større anerkjennelse

Da hun byttet til teknologibransjen, der salgsprosessene er lange og kompliserte, måtte Else Gullestad dykke ned i nye kundereiser.

– Jeg ble overrasket over hvor kompleks kundenes beslutningsreise er. De skal ta viktige beslutninger av stor strategisk betydning for fremtiden til sine arbeidsgivere.

Else Gullestad, markedsdirektør i Cognizant.

Cognizant er en av verdens største konsulentvirksomheter, og brukes av mange av Norges største virksomheter for å lykkes med teknologiske endringer. Selskapet ble startet som teknologidivisjonen til Dun & Bradstreet, og ble senere skilt ut som eget selskap som nå er mange ganger større en morselskapet. Cognizant ble for alvor en lokal størrelse i Norge da de kjøpte Frontica Business Solutions fra Aker-konsernet i 2016.

– Vi har 500 ansatte på fire lokasjoner i Norge, og kontor i nesten alle land i verden, sier markedsdirektør Else Gullestad.

Norge og Norden er viktig for Cognizant globalt.

– Vi har stort potensiale for vekst, og kundene er så digitalt modne at vi kan teste ut de mest innovative teknologiene og smarteste funksjonene. Vi bistår store nordiske virksomheter fornye hvordan de drives, og måten de skaper bedre opplevelser for sine kunder, sier Gullestad.

Kunnskap og kjennskap til merkevaren

En av de viktigste oppgavene for markedsavdelingen er å skape kjennskap til merkevaren, og dele kunnskap om hva Cognizant leverer til hvem, og hvordan. Deretter handler det om å komme ut med kampanjer som går i dybden på hvordan selskapets leveransemodell hjelper virksomheter å lykkes med de store teknologiske endringene.

– Vi kombinerer lokale behov for industri- og bransjekunnskap med beste globale praksis. Våre flinke fagfolk i Norge designer, planlegger og jobber tett sammen med kundene, og kan trekke på smarte bransjeløsninger og globale muskler. Det blir en balansert modell der vi kombinerer lokale fagfolk med bruk av eksperter i land der kostnadsnivået er lavere, sier hun.

Gullestad jobbet i logistikk-konsernet Bring før Cognizant, og fikk merke på hvor annerledes kundenes behov var i teknologibransjen.

– Jeg ble overrasket over hvor kompleks kundenes beslutningsreise er. De skal ta viktige beslutninger av stor strategisk betydning for fremtiden til sine arbeidsgivere. Derfor startet jeg med å prøve å forstå hvordan vi på beste måte kan hjelpe dem med informasjonen de behøver for å lande på den riktige beslutningen, sier Gullestad.

Først gjorde hun seg kjent med behovene til aktører innen bank, finans og forsikring. Etter å ha satt seg inn i den første bransjen kopierte hun modellen for de andre bransjesegmentene.

– Det var viktig å forstå hva kundene er opptatt av, hva som bekymrer dem og hva de ønsker informasjon om. Vi skal hjelpe dem med å drive sin organisasjon bedre, og smart teknologi er en av de viktigste byggesteinene.

– Vi kalles nå inn i møter med kundeteamene som vil ha forslag på hvordan vi kan hjelpe dem støtte kundene enda tettere og bedre.

Else Gullestad, markedsdirektør i Cognizant.

Jobber tett på linja

Gullestad er ikke den eneste markedssjefen som har opplevd at det er litt for stor avstand mellom salg og markedsføring. Hun og kollega Tilla Myhre har derfor jobbet mye med internkommunikasjon, og for å forankre de ulike kampanjene og tiltakene i resten av organisasjonen.

– Vi har ønsket å hjelpe hvert segment med innholdet som gir verdi til kundene i de ulike bransjene, eller de ulike rollene i et konsern. Ved å jobbe tett på linja har vi opplevd i større grad at rollen til markedsavdelingen verdsettes, og at våre kolleger forstår hvordan de kan bruke kommunikasjon som et verktøy for å skape bedre salgsprosesser og tettere kunderelasjoner, sier hun.

Merkevarebyggingen er dermed gått fra å kommunisere på overordnet globalt nivå, til en form og innpakning som er relevant for behov i Norge. Salgsutløsende kampanjer har ført til flere henvendelser fra nye kunder som ønsker det samme som kundehistoriene som er produsert.

– Vi kalles nå inn i møter med kundeteamene som vil ha forslag på hvordan vi kan hjelpe dem støtte kundene enda tettere og bedre. Jeg håper denne endringen har kommet fordi de ser verdien vi kan tilføre. Det er i hvert fall motiverende å se hvordan våre bidrag skaper verdi for kollegene, sier hun.

Les mer om effektiv B2B-markedskommunikasjon i vår e-bok «Du trenger bare én for B2B».

Tydelige budskap som fenger kundene

Cognizant har jobbet tett sammen med Iteo for å knekke kodene, og mener nå at formelen er funnet.

– Det handler om å utvikle tydelige og troverdige budskap som fenger kundene. Vi må skape tillit for hva vi kan, og verdien Cognizant kan levere. Våre kolleger har engasjert seg i dette arbeidet, og vært flinke til å dele budskapet i sosiale medier, sier hun.

Sammen med Iteo utvikles innholdet, og det er valgt både tradisjonelle og nye kanaler for distribusjon.

– Iteo har hjulpet oss å jobbe på nye måter, og det utgjør en stor og positiv forskjell, sier Gullestad.

Hun bruker kun Iteo til markedskommunikasjonen og opplever dette som en stor fordel.

– Byrået må være en strategisk samarbeidspartner. Iteo jobber med mange selskaper i ulike bransjer, og det gir oss rik tilgang på erfaring og beste praksis. Det er kjempeviktig å kunne sparre med byrået slik at det er lettere å se de store linjene, og finne den smarteste gjennomføringen. Jeg får alltid hurtig svar, og rådgiverne er lette å få tak i, sier hun.

Les om hvordan Cognziant styrket merkevarekjennskapen ved å lansere en guide til kunstig intelligens for norske ledere.

Trenger kun ett byrå

Gullestad har tidligere jobbet med store byrå og opplevde dem som mindre smidig. Ei heller har Gullestad og Myhre luksusen til å jobbe med mange forskjellige byrå samtidig. Hverdagens krav gjør behovet for en helhetlig leverandør mye større, også for å ha evnen til å gjøre endringer raskt.

– I Cognizant trenger vi fleksible partnere og muligheten til å snu oss på femøringen. Der er Iteo gode. Det å agere raskt er kjempeviktig i en digital hverdag, sier hun.

– Vi må vise frem spisskompetansen, fordi det er menneskene i Cognizant som gjør at vi skiller oss ut. Derfor har de vært tett knyttet opp mot alle aktiviteter vi har gjennomført.

Else Gullestad, markedsdirektør i Cognizant.

Viser frem ekspertene

Sentralt i markedsføringen er å fortelle historier som inspirerer og engasjerer. Derfor har det vært et sentralt premiss å vise frem menneskene som har levert løsningene, og hvem man leverer det til.

– Vi må vise frem spisskompetansen, fordi det er menneskene i Cognizant som gjør at vi skiller oss ut. Derfor har de vært tett knyttet opp mot alle aktiviteter vi har gjennomført, sier Gullestad.

Kampanjene har vært rullet ut i egne kommunikasjonskanaler, mot presse, og via annonsering. Den interne spredningen og direkte mot kundene har vært viktigst.

– Det er veldig mange ting å huske på, og med begrensede budsjetter må det prioriteres. Sammen med Iteo diskuterer vi oss frem til hvilke unike veivalg som er best for hver kampanje.

Gullestad og Myhre fordeler kampanjene mellom seg, slik at de kan ha luksusen til å dykke ned i dybden på hvert område. De har også en arbeidsfordeling der de trekker veksler på hverandres styrker og svakheter.

– Det er inspirerende å jobbe slik. Vi har en naturlig fordeling, og min kollega er heldigvis veldig flink til å finne smarte løsninger. Dermed kan jeg vie tid til å tenke strategi og videreutvikling, sier Gullestad.

Vær nysgjerrig

På oppfordring deler gjerne Gullestad råd om hva en markedssjef bør gjøre i møte med en ny sektor.

– Den viktigste egenskapen er nysgjerrighet. Man må kontinuerlig finne nye svar på hva som fungerer, og teste ut nye metoder og løsninger. Det er viktig å ikke ha kjepphester og etablerte sannheter fordi ting endrer seg veldig raskt nå, sier hun.

Testingen har gjort at markedsavdelingen har skapt mange gode resultater med metoder de ikke tidligere hadde sett for seg.

– Digital markedsføring er i konstant endring, og det er viktig å sette seg inn i de nye mulighetene og forstå så mye som mulig av grunnmekanismene i hver kanal og hver plattform. I dag gjør vi ganske målrettet og finkornet annonsering direkte mot de virksomhetene og rollene vi ønsker å nå, og her dukker det opp ting vi har lyst å teste hele tiden, avslutter hun.

Les mer om effektiv B2B-markedskommunikasjon i vår e-bok «Du trenger bare én for B2B».

New call-to-action hbspt.cta.load(2758327, ‘1c1c5d2b-31f7-4463-ad36-e49404a58043’, {«useNewLoader»:»true»,»region»:»na1″});

– Å samle alt i ett byrå gjør meg mer fleksibel

Dell har siden 2013 utfordret Iteo på hvordan de best skal nå ut til det norske markedet. Et sterkt partnerskap med ett byrå gir mange fordeler, ifølge markedssjef i Dell Technologies, Charlotte Flø Haanes. Hun bruker kun Iteo, og vil ikke ha det på noen annen måte.

– Med ett byrå som kan levere på alt blir vi mer fleksible i markedsarbeidet.

Markedssjef i Dell Technologies, Charlotte Flø Haanes

Å være markedssjef i en enorm og kompleks organisasjon som Dell er en øvelse i å sjonglere. Dell er verdens desidert største IT-selskap, med en bred produkt- og tjenesteportefølje. Føringer kommer fra sentralt hold, samtidig som lokale partnere og interessenter, både interne og eksterne, skal følges opp. Haanes har en veldig travel hverdag.

– Jeg har ansvaret for alt innen markedsføring, kommunikasjon og PR for Dell i Norge. Vi er en stor og kompleks organisasjon, og jeg forholder meg daglig til veldig mange mennesker, partnere og kolleger både i Norge og ellers i Europa, sier Haanes.

Dybdekunnskap bygget over tid

Iteo leverer et bredt spekter av tjenester til Dell, alt fra tradisjonell PR, innholdsproduksjon til blogg, grafisk materiell, annonser, prosjektledelse av eventer og utarbeidelse av whitepaper, kampanjer og nyhetsbrev. Tilbake i 2013 ble Dell den første kunden som utfordret Iteo til å finne en annen måte å nå ut til målgruppene på. Tradisjonell PR var ikke lenger nok. Sammen utviklet Dell og Iteo Dell-bloggen som ble brukt og brukes aktivt til å distribuere informasjon til markedet og ikke minst til pressen.

­– Iteo kjenner oss veldig godt, og dette er en av de største fordelene med vårt samarbeid. Vi utarbeider planer for både halvår og kvartal sammen, og felles dybdeinnsikt i målgrupper og kundereise er nøkkelen til vår suksess. Ved at Iteo er så godt integrert i organisasjonen, og jobber tett med både meg, våre partnere og interne ressurspersoner, kan vi jobbe raskt og effektivt sammen. Ofte kommer det endringer i planene som gir nye utfordringer for meg. Da er det fantastisk for meg å ha et byrå som kjenner oss så godt og kan omstille seg slik at vi likevel når deadline og leverer resultater. Med ett byrå som kan levere på alt blir vi mer fleksible i markedsarbeidet, sier Haanes.

Foto av markedsdirektør i Dell Technologies, Charlotte Flø Haanes.

En forlenget arm i hverdagen

Et langt og tett samarbeid har gjort at Iteo har forståelse og kjennskap til hvordan ting henger sammen internt i Dell. Dette letter også arbeidet for Haanes.

– Jeg trenger ikke overvåke alt vi gjør sammen. At byrået ofte er mine øyne, og kan og skjønner kjørereglene, er en fordel uansett hva vi skal produsere eller sette ut i live. Produktnyheter, eventer og temaer går igjen hvert år med ulike justeringer. Å bruke et byrå over flere år betyr at vi kan gjenbruke mye, eller bygger videre på det vi har, og ikke trenger å produsere absolutt alt fra bunnen av. Iteo forstår hva vi ønsker å oppnå, og kan bruke vår og egen erfaring til å gjøre jobben enda bedre denne gangen.

Noen å tenke sammen med

En annen fordel ved å forholde seg til bare ett byrå, er det tette partnerskapet som oppstår, ifølge Haanes.

– Marked, kommunikasjon og PR er ikke tre uavhengige deler, de henger tett sammen og støtter hverandre som i alle andre økosystem. Å ha ett byrå gjør at alt henger sammen og vi får en klar og tydelig tråd i alt vi gjør. Jeg slipper jobben med å sy sammen arbeidet til flere byrå. Det er ikke til forkleinelse for andre jeg har jobbet sammen med tidligere, de har også vært veldig flinke, men jeg ser fordelen med å ha ett byrå som tenker sammen med meg. Iteo ser helheten og kommer med muligheter til oss som vi selv ikke ser.

Haanes trekker også frem tryggheten i at Iteo er det eneste byrået hun jobber med, og at navnet på både Iteo og de som Dell jobber sammen med er kjent internt.

– Jeg jobber tett med mange ulike fagpersoner internt i Dell som bidrar i forbindelse med ting som skal produseres og gjennomføres. Med partnerskapet vi har etablert så forenkler dette også prosessene for meg når jeg kobler Iteo med mine kollegaer. Jeg behøver ikke å dra i gang introduksjonsmøter og være til stede for å lede prosessen. Det er umiddelbart en trygghet for den det gjelder at det er Iteo de skal samarbeide med. De vet at vi har jobbet med dem lenge, og kjenner igjen navnet. Iteo er vår partner, og vi stoler på dem.

Har du et ønske om å samle mer av arbeidet du bruker byrå til på ett sted? Ta kontakt med oss for en hyggelig prat!

Mer enn doblet antall besøkende fra organiske søk

Med svært ulike hovedmålgrupper er det viktig for Norsirk å kunne bruke Google som «forside» på nettet. Jevn og målrettet SEO-jobbing sørget for at organisk trafikk var mer enn doblet ved utgangen av 2019, sammenlignet med året før.

– Det at vi rangerer høyt i Google på våre viktigste temaer er avgjørende for å nå riktige målgrupper.

Guro Kjørsvik Husby, kommunikasjonsdirektør i Norsirk.

Norsirk er eid av bransjeorganisasjonene IKT-Norge, Abelia og Elektronikkbransjen, og hjelper kundene med å ivareta sine produsentansvar. Alle importører og produsenter av elektroniske og elektriske produkter, emballasje og batterier plikter gjennom avfallsforskriften å betale for avfallshåndteringen av det de setter på markedet. Norsirks oppgave er å hjelpe dem med innsamling og gjenvinning av avfallet på vegne av kundene.

Må nå svært ulike målgrupper

Selskapet kommuniserer både mot offentlige og private virksomheter og forbrukere, og må blant annet overholde et lovkrav om å informere forbrukere og næringsliv om hvordan de kan sikre gjenvinning av elektronisk avfall og batterier. Det at informasjonen de gir ut er enkel å finne i Google, er avgjørende for å nå alle målgrupper.

Målrettet bruk av SEO

Norsirk startet samarbeidet med Iteo i 2015. Siden da har arbeidet utviklet seg fra nettsideleveranser til å omfatte PR, innholdsproduksjon, sosiale medier og strategisk kommunikasjon. De siste par årene har Iteo og Norsirk jobbet strategisk med bygging av tematiske sider innen kildesortering, hvor organisk søkemotoroptimalisering (SEO) har vært sentralt. Målrettet bruk av nøkkelord og søkefraser i overskrifter, mellomtitler, tekst, bildefiler, metatitler og tagger har over tid har gitt gode resultater.

– Det at vi rangerer høyt i Google på våre viktigste temaer er avgjørende for å nå riktige målgrupper. Når både forbrukere og virksomheter som behøver hjelp med gjenvinning finner oss i toppen av Google-søket, hjelper det oss både å komme i kontakt med nye kunder og å nå forbrukere med viktig informasjon, sier kommunikasjonsdirektør i Norsirk, Guro Kjørsvik Husby.

Foto av Guro KJørsvik Husby, kommunikasjonsdirektør i Norsirk.

Finner informasjon og leser den

Området Norsirk opererer i er komplekst, både hva gjelder tjenester de leverer og lovverket rundt. Kunder og forbrukere er ofte på jakt etter riktig og god informasjon om gjenvinning, noe Norsirk mener de har lykkes med på sine nettsider.

– Vi ser at sentrale informasjonssider, blant annet om produsentansvar, kildesortering og batterigjenvinning, er godt besøkt. Gjennomsnittlig lesetid på sidene våre er rundt 1,5 minutter. Når treffene på organiske søk samtidig øker vesentlig, tolker jeg det som at folk finner relevant informasjon via Google, og tar tiden de trenger til å lese denne informasjonen. Det er jeg svært fornøyd med, forteller Kjørsvik Husby.

Billigere annonsering, mer relevante treff

I 2019 hadde antall økter basert på organisk søk en økning på 110 prosent, sammenlignet med tilsvarende periode i 2018.

– Selv om vi hadde gode lesertall etter en stor satsning på betalt annonsering i 2018, tror jeg likevel vi treffer målgruppen bedre med relevant informasjon ved at de finner oss gjennom organiske søk, fortsetter hun.

En annen fordel er at man kan redusere annonseringen.

– I mange tilfeller vil det ha en verdi å kjøre noe søkeordannonsering i Google, men høy rangering i det organiske søkeresultatet har mer troverdighet og treffer mer målrettet. Vi har faktisk redusert vår innsats på betalte søk, sier Kjørsvik Husby.

Resultatene tilskriver hun i stor grad samarbeidet med Iteo.

– Her har jeg lent meg mye på Iteos engasjement for organisk SEO og deres evne til å jobbe og skrive på en måte som skaper høyere rangeringer i Google, samtidig som vi har god flyt i tekstene.

For et selskap som jobber på et komplekst område med omfattende lovgivning, er det en fordel å ha langsiktige kommunikasjonspartnere som forstår bransjen.

– Iteo har brukt mye tid på å sette seg inn i og opparbeide seg kunnskap om vår bransje, som er en relativt smal nisje. Innsikten og fagkompetansen deres gjør at vi har stor tillit til deres råd, og at kvaliteten på leveransene blir god, avslutter Kjørsvik Husby.

Er du nysgjerrig på hva din bedrift kan gjøre for å forbedre organisk trafikk? Ta kontakt med oss for en hyggelig prat!

Få nyheter og våre beste caser rett i innboksen din.

Årets byrå logo
BBN - The world's B2B agency logo
Google Partner
Iteo Hubspot Solution Partner Program
Iteo bra søk