Innlegg

Samfunnsansvar og sosiale medier

/
I følge Scooter er det «Nice to be important, but it is more important to be nice». Samfunnsansvar er blitt en integrert del av næringslivet. Sosiale medier og historiefortelling er de beste verktøy for å synliggjøre dette.

Ansvaret for sosiale medier hører hjemme i ledergruppa

/
Sosiale medier er vanskelig å forholde seg til og kan med sin raske utvikling og mange fasetter oppleves som uangripelig. Enten man liker det eller ikke; sosiale medier er et lederansvar. David Packard, en av grunnleggerne av HP, sa: «Marketing is too important to be left to the marketing department». Det samme må være gjeldende for sosiale medier.