Innlegg

Samfunnsansvar og sosiale medier

/
I følge Scooter er det «Nice to be important, but it is more important to be nice». Samfunnsansvar er blitt en integrert del av næringslivet. Sosiale medier og historiefortelling er de beste verktøy for å synliggjøre dette.

B2B er fortsatt person-til-person

/
Det å etablere en merkevare innen B2B-segmentet i sosiale medier er utfordrende. Merkevarer er nemlig ikke vant til å snakke med hverandre.

Suksess ved bruk av sosiale medier: IdeaPaint

/
IdeaPaint, er et ungt firma i USA, har utnyttet de digitale kanalene til fulle og opplever stor suksess ved bruk av enkle og konstnadseffektive tiltak i sosiale medier.