Samfunnsansvar og sosiale medier

I følge Scooter er det «Nice to be important, but it is more important to be nice». Samfunnsansvar er blitt en integrert del av næringslivet. Sosiale medier og historiefortelling er de beste verktøy for å synliggjøre dette.

Kunder forandrer seg ikke; de vil alltid foretrekke å handle hos de som har verdier man respekterer, kjenner seg igjen i, eller ser opp til.

Sosiale medier sikrer at virksomheter skikker seg vel. Graden av inn- og utsyn har aldri vært større, og virksomhetens historiske murer er i stor grad brutt ned. Dette er en fantastisk mulighet for de som bruker bærekraftighet som rettesnorer.

De som tråkker feil og ikke opptrer riktig blir heldigvis oftere og oftere avslørt. Her spiller pressen en svært viktig rolle med å avdekke og synliggjøre. Samtidig øker bruken av sosiale medier for å synliggjøre sosiale grep, noe som er meget effektivt da man får en direktedialog med sine målgrupper.

Kunder forandrer seg ikke; de vil alltid foretrekke å handle hos de som har verdier man respekterer, kjenner seg igjen i, eller ser opp til. Samfunnsansvar har samtidig beveget seg vekk fra det tidligere fokuset som dreiet seg rundt risikostyring og det å unngå å bli tatt med buksene nede.

Nye kanaler

Tiden da virksomheter sendte ut pressemeldinger for å skryte av egen fortreffelighet har passert. Journalister publiserer ikke selvskryt. Dagens merkevarer styres av inntrykkene kundene har. Apple er her i en særstilling. De har sin menighet som forguder selskapet til tross for gjentatte rapporter om svært uheldige arbeidsforhold hos leverandører og ikke minst den sterkt proprietære tilnærmingen. Andre virksomheter har ikke en merkevare som tåler like mye. Skitne hemmeligheter kommer lettere ut enn noensinne, og dårlige nyheter sprer seg med rekordfart på Twitter og Facebook.

Kommende merkevarevinnere vil måles på graden av engasjement og åpenhet mot selskapets målgrupper.

Kommende merkevarevinnere vil måles på graden av engasjement og åpenhet mot selskapets målgrupper. Ærlig og direkte dialog med målgruppene på dialogbaserte kanaler er en forutsetning.

Dialog er samtidig et fantastisk verktøy for begge parter. Tilbydere kan skape nettverk for kundene sine og få verdifulle innspill de kan bruke i utviklingen av kommende produkter og tjenester. Det skal heller ikke stikkes under en stol at slike grep vil bety mye for å synliggjøre virksomheten som en god arbeidsgiver, noe som sikrer enklere rekrutteringer av de man vil ha, og ikke minst øke lojaliteten hos de man vil beholde.

Eksempler

Stormberg er et klassisk eksempel på god bruk av sosiale medier for å vise frem virksomhetens bærekraftige prinsipper. Ferd-sjef Andresen har også tatt kvantesprang for å fjerne seg fra et noe frynsete omdømme på tidligere forretningsdrift gjennom aktivt bruk av blant annet Twitter.

Sentralt er at innflytelsesrike mennesker snakker med andre om ting som betyr noe. De forteller historier og deler innhold som engasjerer og berører sine interessenter. De er med på å stake ut nyere og bedre retninger innen viktige områder. Teknologigiganten Intel har gjort mye bra i en sosial setting for å vise frem sine mange og gode samfunnsansvarlige engasjement, for seg selv og for å motivere kunder, partnere og andre viktige målgrupper.

Flere eksempler vil følge som grønne perler på en snor. Det blir spennende å se fortsettelsen i et lokalt perspektiv med flere gode norske historier. Det er liten tvil om at vi som et høyt utdannet og tjenesteytende samfunn har et særlig ansvar.

B2B er fortsatt person-til-person

Det å etablere en merkevare innen B2B-segmentet i sosiale medier er utfordrende. Merkevarer er nemlig ikke vant til å snakke med hverandre.

Uansett bransje, er det personer med personlige referanser som velger hvilke virksomheter de vil oppsøke, jobbe med eller kjøpe tjenester av.

Mange ønsker å bli fulgt av sine kunder og ikke minst potensielle kunder i sosiale medier. Dette er ikke nødvendigvis veien å gå.

La oss se på to eksempler

Selskap X uttalte: «Vi skal ikke like eller følge forbrukeren – forbrukeren skal like eller følge oss». Det er ikke slik sosiale medier fungerer. Dialogen er kjernen. Den er uformell, én-til-én og personlig. Skal en merkevare bli likt eller fulgt av privatpersoner må merkevaren tilby noe av verdi og legge til rette for dialog. Merkevaren bør vise frem bra ting de har gjort, hva de jobber med, hva de planlegger og enda bedre; ta med følgerne sine inn i planleggingen. Det er brukerne som i stor grad styrer dialogen, og det er denne dialogen du bør lytte til og delta i.

Uansett bransje, er det personer med personlige referanser som velger hvilke virksomheter de vil oppsøke, jobbe med eller kjøpe tjenester av. Ved å vise hva man kan tilby, og vise dette til privatpersoner i en sfære hvor de er i modus til å motta slik informasjon, vil dette forplantes videre. Har du kjennskap til en bedrift som privatperson og arbeidsplassen din leter etter tjenester å kjøpe, da har man allerede et beslutningsgrunnlag basert på erfaringer som privatperson.

Det er privatpersoner som styrer kommunikasjonen for en merkevare. Det er Ellen, Marianne, Espen og Morten som styrer dialogen på Facebook på vegne av Netcom.

Selskap Y uttalte: Vi trenger ikke vite hvor privatpersoner oppholder seg i sosiale medier, men hvor bedriftene er. I et hierarkisk perspektiv er det flat struktur på Facebook og Twitter hvor man like gjerne kan lære noe av en merkevare, som av privatpersoner. Det er uansett privatpersoner som styrer kommunikasjonen for en merkevare. Det er Ellen, Marianne, Espen og Morten som styrer dialogen på Facebook på vegne av Netcom. Det er Ritha, Trine og Jørgen som svarer deg hos Lillestrømbanken.

Uten å tråkke noen av de på tærne tror jeg at det i ytterst få tilfeller er beslutningstakere som sitter og svarer på Twitter og Facebook i form av bedriftens egne kontoer.

Skal man få følgere og ambassadører til sin merkevare og man er i B2B-segmentet må man bygge kredibilitet innenfor B2C-segmentet også. Det er Hanne fra Hamar som handler datamaskiner på vegne av en større bedrift, ikke merkevarenavnet. Og det er Truls fra Tøyen som booker hotellrom på vegne av styret når de skal ha workshops i en norsk storby.

Tror du ikke Hanne og Truls har preferanser de har opparbeidet seg som privatpersoner?

Få nyheter og våre beste caser rett i innboksen din.

Årets byrå logo
BBN - The world's B2B agency logo
Google Partner
Iteo Hubspot Solution Partner Program
Iteo bra søk