Seks tips til hvordan du kan tolke dine kunders digitale kroppsspråk

Skal du skaffe deg et konkurransefortrinn og selge mer i dag, må du vite hvordan du skal tolke det digitale kroppsspråket til prospekter tidlig i kundereisen.

«Ingen» ber om informasjon fra selgere lenger. I stedet finner de denne informasjonen selv, og nettstedet ditt er nøkkelkilden for den informasjonen.

Tenk på en tradisjonell B2B-forhandling, dominert av selgere og basert på kontakt ansikt-til-ansikt. Selgere kunne tolke kundenes kroppsspråk og nyanser i ansiktsuttrykk, som hevede øyebryn, nikk eller armer i kors. De flinkeste selgerne kunne si mye om hvorvidt en potensiell kunde var klar for et kjøp eller ikke, basert på denne informasjonen.

Disse ferdighetene holder ikke lenger. I dag er det lett å innhente informasjon om et produkt eller en tjeneste på egenhånd. Selgere får mindre og mindre tid ansikt-til-ansikt med potensielle kunder. Kundene er mer velinformerte, og har større innflytelse på forhandlingsprosessen.

Din neste kunde har sannsynligvis undersøkt og vurdert dine produkter og tjenester lenge før noen fra salgsteamet ditt involveres. Kontakt med salgsteamet ditt er kanskje det siste steget i kundereisen, noe som begrenser deres påvirkningskraft og ekspertise kraftig.

Digitalt kroppsspråk

Det digitale kroppsspråket omfatter blant annet:

  • Besøk på nettstedet ditt
  • Nedlastning av informasjon
  • Søk etter nøkkelord

På mange måter avslører digital oppførsel et mer nøyaktig bilde av interessen og intensjonene til en mulig kunde. Ved å analysere for eksempel hvor nylig, hvor ofte og hvor lenge noen besøker dine nettsider, hva de klikker på og hva de laster ned, kan du skape et godt bilde av bekymringene og motivasjonen til dine besøkende.

Utfordringen med digitalt kroppsspråk, er at det i stor grad er usynlig for salgsteamet ditt. Innen en selger er oppmerksom på den elektroniske dialogen som foregår mellom bedriften og et prospekt, er det som oftest for sent å påvirke kjøpsprosessen.

Tilgangen på informasjon har forenklet vurderingsfasen til kjøperne, og de gjør en stor del av researchen online. «Ingen» ber om informasjon fra selgere lenger. I stedet finner de denne informasjonen selv, og nettstedet ditt er nøkkelkilden for den informasjonen.

Dette tvinger fram et nødvendig, tett forhold mellom salg- og markedsavdelingen din. Markedsavdelingen må samle inn informasjon om aktivitet som foregår på dine flater, og gi den videre til selgerne, når de ser at et prospekt virker klart til å handle.

Det positive, er at den digitale utviklingen ikke bare har gjort det enkelt for kjøperen.

Seks tips

Med relativt små grep kan du legge til rette for at din bedrift kan tilpasse salg- og markedsprosesser for å håndtere og måle digitalt kroppsspråk. Det finnes mange måter å samle data og analyser som kan øke din forståelse av hvordan du kan hjelpe dine kunder.

Skal du høste fordelene med digitalt kroppsspråk, har vi seks tips:

  1. Samle data om digitalt kroppsspråk ved å integrere marketingkanaler på én markedsføringsplattform for å bygge omfattende profiler om dine leads.
  2. Kommuniser digitalt kroppsspråk til salgsteamet ved å integrere marketing-systemet med ditt CRM (for eksempel HubSpot).
  3. Vurder digitalt kroppsspråk ved å bruke et poengsystem for leads, som sammenligner prospektenes eksplisitte informasjon mot implisitte indikatorer på kjøpsvilje.
  4. Akselerer salgsprosessen med sanntidsvarslinger om prospekters aktivitet på nettsiden deres.
  5. Dyrk prospektenes digitale kroppsspråk med kampanjer som trekker dem til nettsiden din.
  6. Bekreft markedsføringskostnadene med målesystemer som viser markedsføringens påvirkning på omsetning og salgstrakt.

Slik lykkes du med salg og markedsføring

Særlig aktører innen olje og gass kan oppnå store gevinster med enkle grep. Slik lykkes du med salg og markedsføring, last ned inspirasjon her.

Vårt skotske søsterbyrå, energispesialistene i Fifth Ring, har vært spesialisert på olje- og gassbransjen i over tre tiår. De har dermed unik innsikt om hva vinnerne i bransjen gjør, i både opp- og nedgangstider. Mange av disse rådene er særlig relevante for en bransje som nå trolig er i gang med å investere og kommunisere, etter en periode som har vært ganske dyster.

Markedssjefen som virksomhetens viktigste selger
Hvis 2015 var året for kostnadskontrolløren, bør 2016 vies til de smarte markedskommunikatørene: De som skal sikre at man vokser raskere enn konkurrentene. Det handler for mange om å finne nye veier nå som lysene skrus på igjen, og da kan kanskje disse fem rådene være til hjelp?

Slik lykkes du med salg og markedsføring

 1. Vær tydelig på hva du tilbyr:
Hva selger du egentlig? Hvor lett er det å forstå fra nettsiden/dine brosjyrer? Passer det du tilbyr med utfordringene i markedet? Hvor lett er det å bli kunde hos dere?

2. Skill deg ut:
Hva er deres konkurransefortrinn? Sier dere det samme som alle andre? Kompetente ansatte og innovative løsninger er noe alle har.

3. Kommuniser, kommuniser, kommuniser:
Du er nå tydelig på hva du tilbyr, og budskapet er unikt. Ergo handler det nå om å sikre at alle ansatte i virksomheten snakker det samme språket mot kundene og partnere. En engasjert virksomhet vinner hjerter, og det er ikke rasjonalitet som er mest avgjørende når beslutninger skal fattes.

4. Troverdig markedskommunikasjon:
En fersk global undersøkelse viser at hver andre innkjøper ønsker mer troverdig innhold fra tilbydere. Lag mer interessant innhold og fokuser på smart digital distribusjon.

5. Moderniser, mål og gjør endringer fortløpende:
Digital markedskommunikasjon gir kostnadseffektive resultater og muligheten til å endre det som ikke fungerer – i sanntid. I dag kan det meste måles, og innsikt skaper smartere beslutninger. Jo mer du vet, desto mer kan du oppnå.

Vil du ha tilgang til hele rapporten? Klikk her

Få nyheter og våre beste caser rett i innboksen din.

Årets byrå logo
BBN - The world's B2B agency logo
Google Partner
Iteo Hubspot Solution Partner Program
Iteo bra søk