Innlegg

Kan det ikke måles, bør det ikke gjøres!

/
Markedsdirektører bruker mer penger på teknologi, og mindre på lønn. Trenden med «mer for mindre» blir stadig sterkere.