Business as unusual og webinarets mange fordeler

I situasjoner som avviker fra normalen kan bedrifter dra nytte av teknologiens fordeler. Webinaret er en god metode for å holde markedsførings-hjulene i gang.

Webinarer er et godt virtuelt alternativ til hvordan bedrifter kan kommunisere med og engasjere både eksisterende og potensielt nye kunder. I tillegg har webinarer bedre treffsikkerhet for leads.

Akkurat nå opplever samfunnet vårt en unntakstilstand, hvor både næringsliv og privatliv er snudd på hodet. Vi må tilpasse oss, og heldigvis er mennesker gode på nettopp det. I arbeidslivet gir slike situasjoner oss rom for å være kreative, teste og ta i bruk metoder vi kanskje ikke er så godt kjent med fra før. Vi lærer oss å jobbe og samhandle på nye måter, og har fordelen av å ha teknologien på vår side.

I denne artikkelen kan du lese om fordelene ved det «digitale seminaret», og om hvorfor 73 prosent av markeds- og salgssjefer mener at webinarer er en svært god måte å skape leads på. For i stedet for å pause all markedsførings- og salgsaktivitet, kan dette arbeidet fortsatt gå sin gang – om enn i ny drakt.

Mange fordeler med webinar som metode

Mange bedrifter er vant til å arrangere frokostseminarer og andre fysiske sammenkomster for å dele kunnskap og treffe potensielle kunder. Webinarer er et godt virtuelt alternativ til hvordan bedrifter kan kommunisere med og engasjere både eksisterende og potensielt nye kunder. I tillegg har webinarer bedre treffsikkerhet for leads. Selve ordet er satt sammen av web og seminar, og betyr helt enkelt «online seminar», altså seminar som avholdes over nettet.

Tilstander som fører til hjemmekontor og mer uforstyrret arbeid skaper også gode muligheter til å virkelig mestre slike digitale arbeids- og læringsverktøy. Grip muligheten til å lære noe nytt, og ruste bedriften for en enda mer digital fremtid. Under følger en rekke fordeler med webinarer:

 • Deltakerne er til stede virtuelt i stedet for fysisk, og man kan delta uavhengig av type teknologi og fysisk plassering.
 • På et webinar kan man delta fra bedriftens lokaler, hjemmekontoret eller bilen. Ettersom de som følger webinaret i og for seg ikke deltar, men ser på en live-sending, kan man også følge med fra sengen om man ikke er i form. Arrangøren trenger ikke se deltakerne, men får sanntidsinformasjon om hvor mange som følger sendingen.
 • Nettopp fordi streamingen skjer i sanntid, kan deltakerne også sende inn spørsmål som foredragsholderen eller arrangøren kan svare på underveis.
 • Webinarer er rimeligere enn tradisjonelle seminarer, da leie av lokale, mat og drikke og eventuelle kostnader tilknyttet reise faller bort.
 • Rekkevidden kan bli fantastisk stor, fordi webinarer ikke har begrensninger på antall deltakere.
 • Ved å gjøre opptak, kan enda flere se webinaret i ettertid. Slik kan både interne og eksterne få tilgang til materialet og trykke på play akkurat når det passer.

Et webinar er først og fremst avhengig av tilgang til internett, en digital enhet (PC, laptop, nettbrett eller smarttelefon), og videokonferanse-software.

73 prosent av markeds- og salgssjefer sier at webinarer er en av de beste måtene å skape gode leads på (kilde: InsideSales).

Hva ønsker du å oppnå?

Når det gjelder webinarets tema, varierer dette alt etter bransje, fag og kunder. Det er viktig at temaet har en naturlig link til deres virksomhet, og at det tar for seg noe som akkurat deres kunder, eller potensielle kunder, er interessert i. Et webinar, som all annen form for markedsføring, må gi verdi for mottakeren.

Et annet viktig aspekt å reflektere over i planleggingsfasen, er formål. Hva skal webinaret lede til? Er kontaktinformasjon til markedsføringsdatabasen viktigste prioritet, eller er målet å formidle kunnskap og innsikt til eksisterende kunder som et ledd i å bygge tillit, troverdighet og lojalitet? Eller er planen å gi relevant og nyttig informasjon til potensielle nye kunder, med mål om å bli kontaktet for innledende samtaler som kan legge til rette for kjøpsbeslutninger? Webinarer kan så visst generere leads.

Slik skaper webinarer leads

På verdensbasis bruker 60 prosent av markedsførere webinarer som en del av deres strategi for innholdsmarkedsføring, ifølge TwentyThree.net. Videre sier hele 73 prosent av markeds- og salgssjefer at webinarer er en av de beste måtene å skape gode leads på, ifølge InsideSales.com. Kort oppsummert dreier det seg om at:

 • Et påmeldingsskjema til webinarer skaffer konkrete leads som er interessert i det du vil formidle. Det gir deg muligheten til å følge dem opp med relevant innhold, helt frem til webinaret starter.
 • Webinarer er en dynamisk og effektiv måte å skape bevissthet om bedriften på, hvor menneskene som deltar blir mer kjent med både deg og bedriften. Webinarer med temaer som engasjerer, lar deg bli kjent med potensielle nye kunder.
 • Du kan sikre oppfølging av deltakerne i etterkant, slik at leadsene beveger seg enda høyere opp i salgstrakten.
 • Du kan sikre at deltakere ikke glemmer deg ved å sende en takkemail i etterkant av deltakelsen. Oppfølging kan gjøres ved hjelp av telefon, e-post og i form av evalueringsundersøkelser.
 • Send gjerne presentasjonen til de som ikke kunne delta, slik at også de har anledning til å lære mer om det du presenterte.
 • Du kan med fordel inkludere webinaret i et lengre markedsføringløp.

Ønsker du bistand til bedriftens markedsføring? Vi tar gjerne en prat om hvordan vi kan hjelpe deg å lykkes. Kontakt oss her.

Slik kommer du i gang med e-postmarkedsføring: Del 2

Har du tilrettelagt for e-postmarkedsføring, med strategi og mottakergruppe på plass? Da står produksjon av innhold og plan for utsendelse for tur. Segmentering, automatisering og personalisering blir viktige elementer som kan gi store utslag på resultatene.

Ettersom stadig flere e-poster åpnes fra mobilen, gjelder det å sikre at e-posten er lesbar og ser bra ut på alle enheter, inkludert desktop, lesebrett og smarttelefoner.

Å avslutte e-posten med en personlig hilsen fra en person i virksomheten fremfor bare virksomhetens navn, kan være med på å gi en positiv opplevelse av personlig kontakt.

Usikker på hvordan du skal komme i gang med e-postmarkedsføring? Les gjerne Del 1 før du går videre.

Utforming og oppsett av e-posten

Ved utforming av e-posten gjelder det å være nøye. Tekst og emnefelt bør først og fremst ha et klart og godt språk, og være personlig. Om ikke virksomheten din allerede har utformet en tonalitet; en Tone of Voice, er dette lurt å definere i forkant. Tonaliteten bør være i tråd med dine identifiserte personas.

I tillegg bør du ha relevante og optimerte bilder, og tydelige CTA-knapper. Enten det er en kjøpsknapp, bestillingsknapp eller en annen type Call to Action, må denne være lett å se, og selvsagt lede til det du sier at den leder til.

Glem heller ikke viktigheten av responsivt design. Ettersom stadig flere e-poster åpnes fra mobilen, gjelder det å sikre at e-posten er lesbar og ser bra ut på alle enheter, inkludert desktop, lesebrett og smarttelefoner.

Når det gjelder tidspunkt for utsendelser tilsier en studie gjort av HubSpot at tirsdag formiddag er det beste tidspunktet. Likevel kan det være smart å teste seg frem til gode tidspunkter på egenhånd, da både bransjer og geografi kan spille inn som faktorer.

Segmentering

Du bør alltid etterstrebe å sende rett innhold til riktig mottaker. Om du sender malplassert innhold til en mottaker, kan du risikere å miste hele relasjonen. Det er 75 prosent mer sannsynlig at mottakere åpner en e-post fra en segmentert kampanje enn fra en ikke-segmentert kampanje. Å sende ett, identisk nyhetsbrev til hele mottakerlisten vil dermed sjeldent lønne seg, sammenlignet med å segmentere.

Det finnes mange variabler å segmentere databasen og utsendelsene ut fra. Alt etter hvem som er avsender og hvem som er målgruppen, vil gjerne noen variabler være mer relevante enn andre. Språk, geografi og alder er naturlig å inkludere. Livssituasjon samt kjennskap til virksomheten eller merkevaren kan også være gode variabler å basere segmenteringen på. I noen tilfeller vil også arbeidstittel være relevant, mens det i andre, som for reiselivsbransjen, kan være vesentlig å segmentere på bakgrunn av businessog pleasure.

Begrepet kundereise kan også være nyttig når det gjelder segmentering. Jo mer du vet om hvor i kundereisen mottakeren befinner seg, jo mer vet du om hvilke behov som er gjeldende ved en gitt tid, og jo bedre opplevelse kan du dermed sørge for å gi med dine nyhetsbrev. Slik kan du skreddersy innholdet, i tråd med hvilken situasjon kunden, eller en potensiell kunde, befinner seg i. Eksempelvis har en potensiell kunde nytte av et helt annet innhold på tidspunktet hvor et behov har oppstått, enn i etterkant av en beslutning og ved kjøpstidspunktet.

Personalisering og automatisering

Tallene endres stadig, men at personalisert innhold har høyere åpnings- og klikkrate enn ikke-personalisert innhold, er det ingen tvil om. Også her finnes det en rekke ulike måter å personalisere kommunikasjonen på.

Et vanlig og enkelt element er å fylle inn mottakers fornavn i emnefeltet, eller i selve teksten. Videre kan slike elementer som du ønsker å inkludere på fast basis enkelt automatiseres, slik at du får mindre manuelt arbeid per utsendelse. Fast, automatisert informasjon kan være fornavn i emnefelt eller tittel, eller annen personlig informasjon som tilhører kundens profil hos deg.

Der hvor det er aktuelt kan også regionspesifikt innhold inkluderes i e-postene for å gjøre innholdet mer personlig. Her gjelder relevant innhold relatert til hvor mottakeren befinner seg.

Å avslutte e-posten med en personlig hilsen fra en person i virksomheten fremfor bare virksomhetens navn, kan også være med på å gi en positiv opplevelse av personlig kontakt. Også dette er variabler som kan automatiseres. Andre måter å personalisere innholdet på er å gi mottakeren oppmerksomhet ved bursdager og helligdager, som jul og nyttår.

A/B-testing: Hva fungerer best?

Før du trykker på send-knappen er det nyttig å A/B-teste. A/B-testing betyr å teste hvordan to versjoner av samme e-post presterer ved å analysere e-post A sammenlignet med e-post B. Kort fortalt velger du én variabel av gangen som du vil teste, for eksempel emnefelt, farger, bilder, formuleringer, mengde tekst eller plassering av CTA. Deretter skaper du to versjoner av samme e-post, hvor den ene har variabelen og den andre ikke, eller at variabelen er forskjellig.

De to versjonene av e-posten sendes så ut samtidig til hver sin gruppe mottakere, og resultatene analyseres etter en gitt periode. Versjonen som presterte best er følgelig den du vil beholde. Det er vanlig at A/B-testene først sendes ut til en mindre gruppe mottakere, før versjonen som presterte best blir hovedutsendelsen som går ut til den resterende mottakerlisten.

Kunder ønsker å vite hvordan informasjon om dem blir brukt, og ikke minst til hva. Å ta lovgiving og kunden på alvor, er aller første bud.

Om du ikke analyserer resultatene i etterkant, vil du heller ikke kunne forbedre kommunikasjonen din.

Automatiserte triggerprogram

Automatiserte triggerprogram er e-postutsendelser som trigges av atferd. Eksempelvis kan en påbegynt kjøpsprosess, hvor noe er lagt i handlekurven uten at kjøpet er fullført, settes opp som en trigger for at personen som forlot handlekurven får en unikt tilpasset e-post. Målet med denne e-posten er å konvertere et tydelig lead til et faktisk kjøp; å få den potensielle kjøperen til å fortsette der han eller hun slapp. Et annet eksempel er at noen har lastet ned en e-bok eller guide fra nettstedet ditt. Med automatiserte triggerprogram kan du deretter følge opp leads med målrettet, forhåndsdefinert og skreddersydd innhold i de kommende e-postene du sender.

Workflows

En mer kompleks form for automatiserte triggerprogram er workflows. Basert på hvilken handling et lead har utført, som å ha åpnet en e-post eller klikket seg inn på et tilbud, vil det med et slikt verktøy settes i gang en serie av e-postutsendelser som er tilpasset mottakerens handlinger.

Slik kan workflows endre retningen eller rekkefølgen i de automatiserte utsendelsene som du allerede har satt opp, noe som gir mottakeren større grad av målrettet og relevant innhold. Om en person for eksempel allerede har lastet ned e-boken din, vil et slikt program identifisere denne handlingen. I stedet for at linken til e-boken sendes ut på ny, vil denne unike mottakeren deretter heller få et annet og bedre tilpasset innhold.

Husk GDPR

Kunder ønsker å vite hvordan informasjon om dem blir brukt, og ikke minst til hva. Å ta lovgiving og kunden på alvor, er aller første bud.

I Norge har Markedsføringsloven eksistert siden 2009, men EUs personvernforordning, GDPR, har ikke vært gjeldende i Norge før juli 2018. Med GDPR (General Data Protection Regulation) gjelder et mer nyansert regelverk, med kravet om samtykke som kjerne. Kunden skal selv få velge å ville høre fra deg, og til syvende og sist selv få velge om de ønsker dine produkter eller tjenester. Det er nettopp dette inbound marketing dreier seg om.

Unngå å ende opp som spam

Når du først har brukt tid på å utarbeide gode e-poster, er det kjedelig om disse ender opp som søppelpost. En måte å unngå dette på er å bli hvitelistet, som betyr at du som avsender får lov å nå mottakerens innboks. Dette kan du gjøre ved å be mottakeren om å legge til e-postadressen din i sin adressebok.

Hvordan du formulerer tekst og skriver innholdet har også noe å si for om e-postene dine kan bli identifisert som irrelevante av de ulike e-posttjenestenes spamfiltre. Eksempler på slike elementer er store bokstaver i hele ord eller setninger, samt flere utropstegn etter hverandre. Det samme gjelder triggere som typisk gjenkjennes som spam, som «Kjøp nå!», «Gratis» og «Bestill».

Analyser resultatene dine

Å gjøre A/B-tester av utsendelsene dine er bare første steg på veien mot vellykket e-postmarkedsføring. Om du ikke analyserer resultatene i etterkant, vil du heller ikke kunne forbedre kommunikasjonen din, og dermed forbedre relasjonen til kundene dine. Hubspot viser særlig til fire viktige nøkkeltall som er verdt å finne frem til:

 1. Leveringsevne: Hvor mange av e-postene dine nådde faktisk frem til mottakerne?
 2. Åpningsrate: Hvor mange prosent av mottakerne åpnet e-posten?
 3. Klikkfrekvens: Hvor mange prosent klikket på CTA-knappene dine?
 4. Avmelding: Hvor mange meldte seg av e-postlisten når de mottok e-post fra deg?

Slike KPI-er bør du kontinuerlig jobbe med å forbedre, og de bør også inngå i resultatrapportene dine. Rapportene vil hjelpe deg godt i arbeidet videre dersom du både inkluderer ulike nøkkeltall, som totalt antall sendte e-poster og KPI-er som de nevnt over, samt alle innholdsvariabler som emnefelt, lengde og CTA.

Hvordan velger jeg program for e-postmarkedsføring?

Det viktigste er at du velger et program for e-postmarkedsføring som både er kjent og troverdig, for eksempel Inboundsystemet HubSpot. Med mange aktører på feltet kan det være vanskelig å skille ut de gode fra de mindre gode, ikke minst med tanke på at ulike virksomheter har ulike behov. Der noen behøver alt fra en helhetlig CRM-plattform med automatisering og innebygde analyseverktøy, trenger andre et enklere system med mindre funksjonalitet. Alt etter hvilke behov du og din virksomhet har, bør du velge et program som passer dine formål.

Med kunden i fokus

Uansett hvordan du legger opp strategi, plan og utførelse av e-postmarkedsføring, er tips nummer én å alltid ha kunden i fokus. For å kunne utnytte det store potensialet ved denne formen for markedsføring, behøver du en database med e-postadresser som er hentet inn i tråd med aktuelt regelverk – og kunder som finner deg relevant og som faktisk ønsker å høre fra deg. Så er det opp til deg å vise dem at du fortjener deres oppmerksomhet.

Kilde: HubSpot – The Ultimate Guide to Email Marketing

Slik kommer du i gang med e-postmarkedsføring: Del 1

Papiravisens død ble spådd for lengst. Internett ville være en flopp som kom til å dø ut, og nyhetsbrev på e-post skulle lide samme skjebne. Fremtiden forblir uviss, men det er ingen tvil om at e-postmarkedsføring lever i beste velgående!

To tredjedeler av kunder har gjort et kjøp som direkte resultat av e-postmarkedsføring.

At antall aktive e-postkontoer forventes å være oppe i 5,6 milliarder innen 2019, og at 99 prosent av alle forbrukere sjekker mailen sin hver dag, er i seg selv gode argumenter for å benytte e-post i markedsføring. E-postmarkedsføring kan gi svært høy ROI – når det gjøres smart. Under følger en introduksjon til hvordan du kommer i gang.

Kort og godt om e-postmarkedsføring

Email marketing, eller e-postmarkedsføring, er en kommunikasjonskanal og et salgsverktøy som i god kombinasjon både er relasjonsbyggende og inntektsgivende. Det dreier seg om å skape, pleie og forutse relasjoner som har verdi for din virksomhet, det dreier seg om lojalitet, og det dreier seg om å være relevant og nyttig for eksisterende og potensielle nye kunder. Til sist dreier det seg om salg for din virksomhet. For å oppnå dette, må det likevel i første rekke dreie seg om de du skal selge til: Kundene dine.

Hvem står for inntektene dine?

At 20 prosent av kundene står for 80 prosent av omsetningen, også kalt Paretoprinsippet, er et fenomen som ofte er gjeldende på tvers av bransjer og virksomheter. Om du ikke allerede gjør det, er 80/20-regelen i dette tilfellet et godt argument for hvorfor du nå bør ta i bruk e-postmarkedsføring som verktøy.

Nye kunder og nye samarbeidspartnere er selvsagt alltid å ettertrakte, så lenge man ikke glemmer bort viktigheten av å beholde de som allerede kjenner deg og dine produkter eller tjenester. Det er gjerne denne gruppen som generer den overlegne størstedelen av en virksomhets omsetning.

Her kommer Customer Relationship Management (CRM) inn som viktig perspektiv, hvor e-postmarkedsføring således kan bli et effektivt og inntektsgivende verktøy. Både med tanke på dine eksisterende kunder, men også for nye leads og potensielt fremtidige kunder.

Ifølge HubSpot viser blant annet disse punktene til hvor effektiv e-postmarkedsføring kan være:

 • To tredjedeler av kunder har gjort et kjøp som direkte resultat av e-postmarkedsføring
 • Kun 20 prosent av leads som blir sendt direkte til kjøp er ved det tidspunktet klare til å gjøre et kjøp, noe som betyr at de først behøver å pleies i form av e-poster og godt innhold
 • I kjøpsøyemed er e-post 40 ganger mer effektivt enn Facebook og Twitter kombinert
 • Gjennom e-postmarkedsføring eier du din egen kanal. Det betyr at det er du selv, men selvsagt i tråd med gjeldende lovgiving og regelverk, som bestemmer hvorfor, når og hvordan du når ut til abonnentene dine.

Start med strategi

Som nevnt dreier e-postmarkedsføring seg om både salg og relasjonsbygging, hvor sistnevnte i større grad muliggjør førstnevnte. Ved å bygge kunderelasjoner og øke merkevarekjennskapen hos målgruppene dine, er det større sjanse for at salgene øker. E-postkanalen er også godt egnet til å dele et stort spekter av innhold, fra inspirasjon og relevant og nyttig informasjon til konkrete tilbud og kampanjer. Ikke minst er den et godt utgangspunkt for å få leads og prospekter til å gi deg sin kontaktinformasjon i bytte mot innhold som er verdifullt og nyttig for dem.

Det første du må ta tak i er en overordnet strategi for e-postmarkedsføring. Uten en solid strategi, ender e-postene dine raskt opp som spam, eller de slettes eller forblir uleste. Med tanke på det store antall e-poster vi mottar hver dag, må du sende e-poster som mottakerne faktisk ønsker å lese. Logisk nok, men hvordan? Salgs- og markedsføringsplattformen HubSpot gir følgende seks punkter for fremgangsmåte.

Uten å måle resultater og effekten av de ulike valgene du gjør i utsendelsene dine, vil du heller ikke ha forutsetninger for å gjøre forbedringer.

1. Definer ditt publikum

Å sende en e-post om tilbud på hagegjødsel til studenter som bor i blokk, eller å la pensjonister i Nord-Norge motta tips til småbarnsfamilier for ferieaktiviteter i hovedstaden, er ikke stedet å starte. Opplever mottakerne kommunikasjonen som irrelevant, har du med stor sannsynlighet lagt lokket på kisten for en potensiell relasjon. Med relevans som første bud er tipset å starte med å utforme personas. Ved å skissere personas og forstå hva disse har av behov og ønsker, kan du skreddersy e-postene til mottakergruppens behov.

2. Sett mål

Ved å gjøre research på statistikker og tall som gjelder for din bransje og ditt segment, kan du enklere sette opp fornuftige mål som du vil forsøke å nå med din egen e-postmarkedsføring.

3. Gjør det enkelt å melde seg på mottakerlisten

Uten en mottakerliste kommer du ikke særlig langt. Sørg for at målgruppen din har flere muligheter til å melde seg på nyhetsbrevene dine. Eksempler er påmelding på nettstedet ditt og via sosiale kanaler. Husk at det her må spesifiseres hva personen som velger å gi sin e-postadresse til deg, samtykker til å motta av kommunikasjon. Om du er usikker på de nye reglene som gjelder i tråd med GDPR, kan du lese mer her.

4. Velg en kampanjetype

Det er flere måter å drive kommunikasjon per e-post på, hvor hver avsender må bruke tid på å finne et passende og fornuftig oppsett. Eksempler er ukentlige nyhetsbrev, utsendelser ved rene produktnyheter og deling av relevante bloggartikler. Uansett hva man ønsker å inkludere er det en fordel å gi valgmuligheter for hvilken type kommunikasjon de som melder seg på ønsker å motta.

5. Sett opp en utsendelsesplan

Hvor ofte skal du kontakte abonnentene dine? Definer hyppigheten i utsendelsene dine, og hold deg til dette. Slik vet mottakerne hva de kan forvente, samt at konsekvent kommunikasjon minsker sjansen for at de glemmer deg bort.

6. Måle, måle og atter måle

Uten å måle resultater og effekten av de ulike valgene du gjør i utsendelsene dine, vil du heller ikke ha forutsetninger for å gjøre forbedringer. Ved å A/B-teste e-postene dine, vil du kunne oppdage at selv de minste justeringer kan gi store utslag i resultat. Les mer om A/B-testing i del 2 av denne artikkelen.

Hvordan bygge mottakerlisten? 

Vi blir stadig mer motvillige til å gi fra oss personlig kontaktinformasjon som e-postadresser, ikke minst i kjølvannet av at GDPR har trådt i kraft. For å tiltrekke prospekter og leads til din database må du derfor sørge for å gi noe som er av verdi i bytte mot en e-postadresse. Eksempler kan være en nyttig e-bok eller whitepaper, et webinar, et verktøy eller et konkret og gratis velkomsttilbud. Tilbudet bør være løsningsorientert, ha nytteverdi og være enkelt å konsumere. I tillegg kan du segmentere tilbudene dine. Der hvor én er på første steg i kjøpsreisen og vil ha mest bruk for nyttig informasjon i starten, vil en annen være nærmere et faktisk kjøp. Her kan det dermed være mer relevant å starte med konkrete tilbud.

Gjør det enkelt å motta kommunikasjon fra deg

Hvordan selve påmeldingen oppleves kan også ha mye å si. En pop-up eller et påmeldingskjema; en opt in, bør både ha et attraktivt design og innhold som er ærlig, relevant og kort. Ber du mottakeren fylle inn for mange felt her, er sjansene store for at de lukker hele vinduet. Begrens deg til å be om essensiell informasjon som navn og e-postadresse i første rekke. Ikke minst må du sørge for at kommunikasjonsflyten er intakt. Blir mottakeren møtt med et opt in-skjema som ikke fungerer eller en webside som ikke finnes, kan det være vanskelig å gjenopprette det dårlige førsteinntrykket.

Veien videre

Neste steg på veien mot god og effektiv e-postmarkedsføring er oppsett og produksjon av selve e-postene. Deretter står utsendelser for tur, hvor personalisering, segmentering og automatisering blir viktige stikkord. Disse spennende verktøyene og metodene kan du lære om her!

Kilde: HubSpot – The Ultimate Guide to Email Marketing

Suksess på bunnlinja med inbound marketing

Gjennom en strategisk satsning på inbound marketing har Eiendomshuset Malling & Co økt sin synlighet på digitale flater, skaffet viktige leads og økt sine inntekter. Markedssjefen forteller her om arbeidet og suksessen det medfører.

– Jeg tror mange virksomheter føler at de selv sitter på mye kunnskap og historier som burde vært fortalt, men som forblir tause. Det vi har gjort er å dele av den enorme ekspertisen her på huset. Selvfølgelig med leseren i sentrum – vi opplyser, underholder og engasjerer personer i målgruppen, smiler markedssjef Marianne Johannessen i Eiendomshuset Malling & Co.

Malling & Co er Norges eldste og største rådgiver innen næringseiendom. Virksomheten bistår sine kunder med hele tjenestespekteret, fra kjøp og salg, til analyser og forvaltning av næringseiendom. I mars 2017 startet Eiendomshuset å samarbeide med det prisbelønte markedskommunikasjonsbyrået Iteo.

– Vi har sett en markant økning i trafikken til vår hjemmeside, og vi har økt antallet som følger oss via nyhetsbrev og i sosiale medier. Det er givende å se at kunder som har signert med oss i nyere tid har lest tips og historier på vår hjemmeside før de kontakter oss, sier Marianne Johannessen.

Mann som jubler foran laptop

Smarte budskap og effektiv markedskommunikasjon gir flere salgsmuligheter

Last ned vår guide til innhold som selger her

– Vi produserer innhold med et genuint ønske om å hjelpe og opplyse. Tillit er en forutsetning for at noen skal kjøpe våre tjenester.

Marianne Johannessen, markedssjef i Eiendomshuset Malling & Co.

Godt innhold bygger tillit

– Vi benytter oss av innholdsmarkedsføring for å styrke merkevaren vår og bygge tillit gjennom å synliggjøre den enorme ekspertisen Malling & Co innehar. Målbarheten i HubSpot gjør at vi ser hva som fungerer og hva som ikke fungerer, slik at vi kan optimalisere innholdet på en helt annen måte enn hva andre systemer tillater, forklarer Johannessen.

HubSpot er en kombinert salgs- og markedsføringsplattform der innhold kan tilpasses ulike kundesegmenter og tidligere manuelle prosesser kan automatiseres, som eksempelvis oppfølging på e-post.

– Relevante leads registrerer seg på vår hjemmeside for å motta informasjon fra oss. Det viser at innholdet vi lager er av verdi for målgruppen, sier Johannessen, og påpeker igjen viktigheten av å sette målgruppen i sentrum:

– Folk ser lett gjennom «salgs-tekster» med flotte adjektiver og superlativer, og finner disse naturligvis lite troverdig. Vi produserer innhold med et genuint ønske om å hjelpe og opplyse. Tillit er en forutsetning for at noen skal kjøpe våre tjenester, forklarer markedssjefen.

Marianne Johannessen, markedssjef i Eiendomshuset Malling & Co sitter i stol på kontor og leser et magasin

Over 1000 nedlastinger av e-bok

Fem kampanjer har blitt gjennomført siden starten av samarbeidet med Iteo. Tre større kampanjer om eiendomsutvikling, eiendomsinvesteringer og analyse og verdivurdering gir særlig gode resultater.

– Eiendomsutvikling rører ved mange dimensjoner innen næringseiendom. Ved å vise frem denne delen av virksomheten klarer vi å synliggjøre bredden og ekspertisen i vår tjenesteportefølje. Det går rett inn i vårt kjernebudskap, sier Johannessen.

Iteo bistod Malling & Co med produksjon av et større kampanjemateriale og spredning av innhold i ulike kanaler. Inkludert i dette var blant annet en rekke bloggposter, en veiledning til eiendomsutvikling i form av en E-bok, aktualitetssaker og optimalisering av videomateriale, samt betalt annonsering hos Estate – Norges største nyhetskilde innen eiendom.

– Vår e-bok om eiendomsinvesteringer er lastet ned av over 1000 mennesker. Å lese en e-bok krever mye tid og oppmerksomhet fra målgruppen, og har derfor stor påvirkning for hvordan vi blir oppfattet, sier Johannessen som mener flere bedrifter burde produsere eget innhold.

Klikk her for å besøke Eiendomshuset Malling & Co sitt digitale kunnskapsbibliotek

Oppskriften på et godt byråsamarbeid

Etter syv år har resultatene aldri vært bedre enn nå. Markedsdirektøren i NTT Security deler her sin oppskrift på hvordan lykkes med PR.

– Først og fremst er det viktig å arbeide med et byrå som har bred kompetanse og gode ressurser innen andre områder enn hva man selv har.

Ann Hennerfors, nordisk markedsdirektør i NTT Security

Som en del av NTT Group er NTT Security en viktig del av verdens største konsern innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Selskapet har også samarbeidet med Iteo helt fra byråets oppstartsår i 2011.

Hvilke elementer bør spille inn i selskapers valg om å jobbe med et byrå over lengre tid, og hva er fordelene med kontinuitet i et byråsamarbeid? Vi tok en prat med NTT Securitys nordiske markedsdirektør Ann Hennerfors.

Hvordan velge byrå

– Du har samarbeidet med Iteo helt siden 2011. Hvorfor ble vi valgt?

– Både eksterne anbefalinger og en særlig god pitch spilte inn. Ikke minst var byråets erfaring med et internasjonalt marked generelt og IT-bransjen spesielt av stor betydning for oss, forteller Hennerfors.

Det er gjerne flere aspekter som skal tas i betraktning når valget om byrå skal gjøres, og Hennerfors deler gjerne sine erfaringer.

– Først og fremst er det viktig å arbeide med et byrå som har bred kompetanse og gode ressurser innen andre områder enn hva man selv har. For vår del var det blant annet viktig med god digital kompetanse. At byrået er proaktivt og tør å være en utfordrer mot kunden, var også av stor betydning.

Hennerfors synes det er fint å kunne dele sine erfaringer, og var derfor en av de som bidro med tilbakemeldinger om Iteo til kåringen av Årets Byrå.

– Jeg opplever at Iteo både har dyptgående kjennskap – og vilje – til å forstå bransjen og markedet vi arbeider i. Med global erfaring forstår de våre strategier og perspektiv, og behersker å sette disse ut i live i vårt lokale marked. Iteo har et godt, profesjonelt team med hyggelige, tilgjengelige og lydhøre medarbeidere. De bistår alltid med gode løsningsforslag og arbeider konstruktivt og proaktivt. Til sammen gir dette integritet, forteller hun.

– Når byrået kjenner kunden godt, resulterer dette i at vi kan ta raske og viktige beslutninger sammen.

Ann Hennerfors, nordisk markedsdirektør i NTT Security

Fordelene med kontinuitet og langvarig samarbeid

Ved et langvarig samarbeid kan byrået oppnå en svært god forståelse for både kundens virke, utfordringer og mulighet, sier Hennerfors videre.

– Disse fordelene tror jeg ikke at man oppnår på kort tid. Når byrået kjenner kunden godt, resulterer dette i at vi kan ta raske og viktige beslutninger sammen. Hos oss har Iteo blitt en strategisk partner som også har vært høyst delaktig i å gjøre merkevaren vår kjent. Vår langvarige relasjon har dermed uten tvil gitt stor forretningsverdi.

Dra nytte av byrået ditt

Hennerfors har lang fartstid i å samarbeide med byråer. Når hun derfor skal gi tips til hvordan man kan få mest mulig ut av et samarbeid, er det tre saker hun velger å trekke frem.

– En kontinuerlig og god dialog er første bud, hvor workshops og lignende fellesaktiviteter inngår. Deretter kan det være essensielt å tørre å prøve ut byråets initiativer. For NTT Security ble større fokus på både sosiale medier og storytelling viktig og riktig. Til sist kan det være spennende å bytte litt på kontaktpersonene. En god forankring i en nær og lang relasjon kombinert med tidvis endring i dynamikken, det kan være en ordentlig god miks, avslutter Hennerfors.

Få nyheter og våre beste caser rett i innboksen din.

Årets byrå logo
BBN - The world's B2B agency logo
Google Partner
Iteo Hubspot Solution Partner Program
Iteo bra søk