Jannicke Leiren og Gitte Gilberg Sethereng i en sofa på Iteo-kontoret.
– Selv om det ikke alltid er nødvendig med investeringsanalyser vil det være klokt å lage de allikevel, for det beviser det strategiske tankegodset som kjennetegner den modige markedssjefen, sier daglig leder ii Iteo, Janicke Leiren (venstre). (Foto: Kanonfoto.)

Dette bør en god investeringsanalyse inneholde

Jo mer du trener, desto dyktigere blir du. Det gjelder spesielt ferdighetene som kreves for å lage gode beslutningsgrunnlag til ledergruppen.

Uansett om markedsbudsjettet er tildelt som en sekkepost, eller er noe markedssjefen har kjempet for å øke: en god investeringsanalyse bør alltid ligge i bunn.

Det gjelder for budsjettmidlene som skal brukes til de planlagte oppgavene, og ikke minst når det skal gjennomføres kampanjer eller nye satsinger som finansieres med friske midler.

– Selv om det ikke alltid er nødvendig med investeringsanalyser vil det være klokt å lage de allikevel. Dette er noe det er smart å opparbeide seg mengdetrening på, og det beviser det strategiske tankegodset som kjennetegner den modige markedssjefen, sier Janicke Leiren, daglig leder i Iteo.

Hun legger til at dersom du har en tydelig plan er det naturligvis lettere å bevise graden av måloppnåelse.

Les her om hvordan den modige markedssjefen kan bevise sin strategiske verdi hbspt.cta.load(2758327, ‘a317d539-74d0-4715-81a5-362e60d666f8’, {«useNewLoader»:»true»,»region»:»na1″});

En plan for å finansiere en ny mulighet

En investeringsanalyse (business case) beskriver verdiene virksomheten kan hente hjem dersom du går etter en spennende mulighet som det skal investeres tid og ressurser i.

Det kan være å utvikle og lansere et nytt produkt, eller en ny tjeneste. Det kan være å ansette flere folk, kjøpe en ny programvare, investeringer i kompetanseheving i avdelingen, eller for å øke den mentale tilgjengeligheten til merkevaren. Planen er altså et dokument eller en presentasjon som ledere behøver for å ta et valg.

– Jo grundigere du har utformet planen, desto enklere blir det å svare ut alle spørsmålene før de kommer. Målet er å redusere motstand mot å investere i din smarte idé, og svare ut beslutningsgruppens spørsmål på en måte som gjør at de går fra å være skeptiske til å bli så ivrige at de kommer med forslag som hjelper deg lykkes, sier Leiren.

Hun anbefaler å rådføre seg med kolleger i forkant og tenke ut spørsmålene de ulike lederne kan stille.

– Spørsmålene er ofte enklere enn du tror. Det handler gjerne om hvordan den enkelte og deres avdelinger vil påvirkes, og det vil alltid være noen som ønsker seg de samme investeringsmidlene som deg.

Søk samarbeid med CFO

Derfor må markedssjefens beslutningsgrunnlag være tydelig på hvordan investeringen gir fordeler til flere, sier Leiren.

– Om det er en investering for å lansere noe nytt eller å rette seg mot et nytt marked, er det viktig å si hva en investering på X vil gi av omsetning i årene som kommer, sier Leiren, vel vitende om at dette kan være en komplisert øvelse.

– Derfor er det så viktig at markedssjef er tett på CFO og økonomiavdelingen. De kan hjelpe deg med tallgrunnlagene og estimatene du behøver. Ikke minst vil CFO ha et eierskap til planen før den legges frem for andre, og det er alltid en fordel, sier hun.

Selve planen kan være omfattende og detaljert, men det som legges frem til leder og ledergruppen må være et sammendrag som er formulert kort og konsist, og svarer ut:

  • Hva er formålet med prosjektet/investeringen? Hvorfor er dette så viktig?
  • Hvorfor skal vi gjøre dette?
  • Hvordan er dette knyttet opp mot forretningsstrategien og måltallene?
  • Hvordan skal fremdriften og suksessen måles?
  • Hvem skal bidra?
  • Hva skal det koste?
  • Hva er tidsrammen?

Gode råd når du skriver business-caset:

1. Hent inn den innsikten du behøver fra egen avdeling, og fra de andre avdelingene som berøres: HR hvis det skal ansettes flere; økonomi for å gå gjennom tallene og risikoen; IT hvis det kreves utvikling eller innkjøp av verktøy; salg om det dreier seg om noe som berører kunder og kundetilfredshet. Skriv sammendraget til sist.

2. Hold planen kort og konsis. Få frem det mest relevante. Gjør det lettlest og unngå bruk av vanskelige ord og uttrykk som hele beslutningsgruppen ikke nødvendigvis kjenner til. Prøv å beskriv hvordan fremtiden ser ut fordi de har sagt ja til dette. Trikset er å lage beskrivelser slik at målgruppen selv kan tenke seg hvordan dette blir.

3. Avstem underveis. Det å skrive en investeringsanalyse krever mye av deg. Derfor er det viktig at du sjekker av ideene, konseptene og regnestykkene underveis. Ofte er det smart å avstemme noe halvferdig med en kollega du har tillit til for å sjekke at du er på rett spor. Dette særlig fordi du ofte bruker like mye tid på de siste 20 prosentene som du brukte på de 80 første.

4. Når du skal presentere forslaget, kom med en rask og fengende innledning som forteller publikum i klartekst hva du skal legge frem, og hvorfor dette er viktig for dem: «Dette er en strategisk investering i økt synlighet for å sikre at vi vinner kampen om oppmerksomheten i segment Y». Fortell deretter hva som skal gjøres, hvilke verdier det vil skape og hva det vil kreve av organisasjonen. Snakk gjerne også om konsekvensen av å ikke støtte ditt forslag (dere vokser ikke/taper markedsandeler). Ofte er det smart å sende forslaget før selve presentasjonen slik at ledergruppen har hatt anledning til å se på det. Husk at et forslag ofte videresendes, derfor bør det forklare hva du ønsker å få frem uten behov for en muntlig presentasjon.

5. Snakk gjerne om risiko. Det viser at du har tenkt på mulige problemer og gir trygghet for at du har godt grunnlag for den investeringen du ønsker vedtatt. Det handler ikke alltid om å fjerne risiko, men å være klar over at den finnes, hvor utfordringene kan dukke opp, og hvor sannsynlig det er at noe vil skje. En risikoanalyse vil også være til stor hjelp når arbeidet iverksettes, fordi det gir de som jobber i prosjektet muligheten til å være oppmerksomme på hvor problemene kan oppstå.

6. Ha en god plan som legger fremdriften for prosjektet. Hvem tar beslutninger, hvem er ansvarlig? Hvordan skal fremdrift måles og evalueres underveis?

New call-to-action hbspt.cta.load(2758327, ‘0fca6591-2c76-4729-93be-e3ce87674f42’, {«useNewLoader»:»true»,»region»:»na1″});

Få nyheter og våre beste caser rett i innboksen din.

Årets byrå logo
BBN - The world's B2B agency logo
Google Partner
Iteo Hubspot Solution Partner Program
Iteo bra søk