Hva vil dette «social» egentlig si? – Bør vi kvitte oss med begrepet?

Sosiale medier, Enterprise 2.0, Social Business, Sosial innovasjon, den sosial æra – mange uttrykk, men hva betyr de egentlig? Hva skiller dem og hvordan kan du vite hvem som snakker om hva?

Hva er egentlig et sosialt medie?

I følge Wikipedia: Sosiale medier er medier (kanaler eller plattformer) som ved hjelp av internett eller webbasert teknologi, åpner for interaksjon mellom to eller flere mennesker (brukere)

Hvorfor het det ikke sosiale medier da IRQ ble lanser eller da vi satt og chattet på  MSN? Begrepet sosiale medier kom med de sosiale plattformene Facebook og Twitter for 5 års tid siden.

Siden den gangen har begrepet sosiale medier blitt allemannseie, men man snakker om flere varianter og drar innbegreper som Enterprise 2.0, Social business og sist nå IBM som snakker om Open Business. IBM er inne på noe, disse begrepene er med på å forvirre oss. Er vi ikke sosiale så lenge vi ikke gjør noe alene? Og i dag er vi jo online så og si hele tiden, så da er vi sjelden alene, vi er sosiale digitalt.

Iteo kaller vi det digital kommunikasjon – kommunikasjon som gjøres i digitale kanaler. Tidligere ble dette kalt elektronisk-kommunikasjon, og alt skulle ha en e- foran seg. Nå snakker alle om sosialt eller som oss, digitalt. Om ikke mange årene tror jeg disse begrepene er borte, fordi da er det at kommunikasjon ved hjelp av digitale flater så vanlig at man ikke skiller mellom kommunikasjon som skjer ansikt til ansikt, via radio, telefon eller fax, eller vi datamaskiner eller smarttelefoner. Bedrifter trenger ikke enda en kommunikasjonsansvarlig. De trenger en kommunikasjonsansvarlig som kan for forstår de nye kanalene. Man hadde vel ikke en egen kommunikasjonsansvarlig for hverken telefon eller faks når de kom? Utfordringen med den digitale kommunikasjonen er at den er så bred, så mangfoldig og at det kommer så raskt at det alltid vil være noen som kan dette bedre enn deg. Det er derfor viktig å dyktige mennesker rundt seg, og ikke minst mennesker som forstår begrepene og sikrer at alle jobber mot de samme målene.

Men hvordan unngår man begrepsforvirringen?

Harvard business review har publisert en bloggartikkel som heter «What we talk about when we talk about «social»» Her går forfatter Nilofer Merchant gjennom de ulike begrepene, når de ble skapt og av hvem.

En historisk forklaring av begrepene:

Social media (sosiale medier på norsk) ble gjort populært av Chris Shipley I 2004. Selv om det krangles om hvem som skapte uttrykket har Shipley fått æren for å gjøre det populært.

Begrepets betydning: Skiftet i markedsføringen fra monolog til dialog.

Web 2.0  (samme på norsk) begrepet ble foreslått av Dale Dougherty I 2004 og ble popularisert av o’Reilly Media og MediaLive International

Begrepets betydning: En populærbetegnelse på skiftet på internet der man fikk deltagerdrevne, interaktive tjenester.

Enterprise 2.0 (ingen norsk oversettelse) ble skapt av Andrew McAfee i 2007 og fokuset var på software verktøy og plattformer som forbedret informasjonsflyten i selskapene. Tanken var at man brukte sosiale verktøy til å spre informasjon fritt internt i organisasjonen.

Begrepets betydning: Verktøy som kan gjøre informasjonsflyten raskere og rive ned siloer i organisasjoner

Social Business (ingen norsk oversettelse) skapt av Mohammed Yunus men blir oftere og oftere brukt til å beskrive måten selskaper kan skape større verdi for alle parter tilhørende selskapet. Det handler om å skape et sosialt lag i den eksisterende organisasjonen. Det har nå kommet en generasjon 2 av Social Business, skapt av Dachis Group.

Begrepets betydning: Social Business 1.0: Skape fortjeneste og betydning  gjennom sosiale lag. (Det refereres ofte til sosial innovasjon og sosialt entrepenørskap.) Social Business 2.0: Ved å knytte de ansatte tettere sammen gjennom å bruke sosiale verktøy, kan generere større verdi for alle parter i selskapet.

Ja i dag er alt blitt sosialt, på samme måte som alt skulle hete et eller annet «e-» på begynnelsen av 2000 tallet. I dag snakker man også mer og mer om å bli digitale. Fordi det sosiale uttrykket begynner å bli litt oppbrukt og mange tenker Facebook når de tenker sosiale medier. Det er vanskelig å si hva som behøves. Det handler jo stort sett om kommunikasjon i en eller annen form. Om den er digital, eller elektronisk, så skjer den jo mellom mennesker og er på den måten sosial – men det er fortsatt kommunikasjon, uavhengig av kanal, plattform eller medie.

Hva tror du? Bør vi kvitte oss med begrepet sosiale medier, er verden sosial, digital eller er kommunikasjonen vi driver med i dag i alle kanaler uansett?

Vil begrepene digital og sosial forsvinne?

Få nyheter og våre beste caser rett i innboksen din.

Årets byrå logo
BBN - The world's B2B agency logo
Google Partner
Iteo Hubspot Solution Partner Program
Iteo bra søk